Co-Age Volunteers

Loading Map....

Dátum konania
25/03/2022 - 26/03/2022

Miesta konania
Vienna, Austria

Typ projektu:


Cieľom projektu “Co-Age Volunteers” bolo podporiť solidaritu medzi generáciami a vytvárať príležitosti pre spoločné podujatia či dobrovoľnícke aktivity medzi mladými ľuďmi 👧🧑‍🦰a seniormi 👴👵.
Tréningy boli prvou časťou tohto projektu, počas ktorých mali účastníci rôzne workshopy zamerané na rozvoj soft-skills a prípravu nových podujatí či dobrovoľníckych aktivít pre seniorov, ktorých sa potom môžete zúčastniť tiež! 🙋‍♀️
Tréningy sa konali počas dvoch víkendov vo Viedni ☕️ a v Bratislave 🏰Na tréningu sa zúčastnilo 20-30 mladých ľudí zo Slovenska 🇸🇰 a Rakúska 🇦🇹

Ako vidíme aj v súčasnej dobe, dobrovoľníci sú nenahraditeľní v mnohých situáciách, ĎAKUJEME! 🙏 a chceme preto rozvíjať dobrovoľníctvo ešte viac pre tých, na ktorých sa žiaľ často zabúda

OBSAH TRÉNINGU

  1. Umenie komunikácie – získaš kompetencie v oblasti medzigeneračnej komunikácie, naučíš sa využívať komunikáciu ako “kľúč k úspechu” v práci a v živote prostredníctvom tréningu zručností, ako je dialóg, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, medzikultúrna komunikácia a sila neverbálnej komunikácie.
  2. Budovanie tímu – silný tím je základom každej úspešnej firmy! Dozvieš sa všetko o fázach, úlohách a pozíciách v tíme, čo bude prínosné aj pre tvoju budúcu kariéru. 
  3. Riadenie konfliktov – dozvieš sa viac ako účinne identifikovať a riešiť konflikty, o svojom osobnom konfliktnom štýle, dynamike konfliktov a o tom, ako funguje transformácia konfliktov. 
  4. Krízový manažment – zistíš ako riešiť náhle a neočakávané udalosti a zlepšíš svoje osobné a sociálne zručnosti na to, aby si zabezpečil svoj výkon pred krízou, počas nej i po nej. 
  5. Odolnosť – naučíš sa ako využiť svoje silné stránky a podporené systémy pri riešení ťažkých situácií. 
  6. Motivácia – dozvieš sa aj viac o rôznych druhoch motivácie ale aj o tom ako môžeš motivovať viac sám seba ale aj ostatných ako líder!
  7. Aktivity so staršími ľuďmi – zistíš rôzne prístupy, ako motivovať starších ľudí k zapojeniu sa a ako posilniť väzby medzi mladými a starými. 
  8. Komunikácia so staršími ľuďmi – dozvieš sa ako komunikovať so staršími ľuďmi, aj tými, ktorí sú postihnutí a ich okolím, a získaš informácie o rôznych štádiách demencie
  9. Zábava ☺ – v neposlednom rade máme pre Vás pripravené aj zábavné aktivity s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a nazbieraš cenné skúsenosti v oblasti medzinárodného dobrovoľníctva!

Projekt a jeho aktivity sú spolufinancované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program Co-Age Volunteers realizuje cezhraničné partnerstvo BFI Burgenland, die Österreichische Jungarbeiterbewegung, ADEL Slovensko a IRVS Inštitút rozvoja verejnej správy.