Migrations, Integration and Co-Development in Europe

Loading Map....

Dátum konania
10/04/2015 - 31/12/2015

Miesta konania
Slovensko

Typ projektu:


Projekt o zdieľaní názorov, skúseností a informácií o migrácii a azylovej politike keďže v súvislosti s migračnou krízou vznikla naliehavá potreba zabezpečiť flexibilný rámec spoločnej migračnej a azylovej politiky s cieľom zabezpečiť humanitárnu pomoc žiadateľom o pomoc, integrované riadenie hraníc, boj proti nelegálnemu prisťovalectvu  a obchodovaniu s ľuďmi ale i inklúziu migrantov do európskej spoločnosti.

Ciele projektu boli:

– podporiť aktívnu a cezhraničnú diskusiu o politikách EÚ v oblasti migrácie, azylu a medzinárodnej ochrany medzi organizáciami občianskej spoločnosti a občanmi v Európe,

– prispieť k naštartovaniu spoločnej migračnej a azylovej politiky EÚ,

– zvýšiť spoluprácu, demokratickú angažovanosť a účasť občanov a organizácií ktoré sú aktívne v oblasti migrácie, azylovej politike, a sociálneho začlenenia z rôznych krajín a komunít v Európe.

Aktivity ktoré boli realizované v rámci projektu:

– medzinárodný workshop na tému migrácie, integrácie a spolupráce v Európe v meste Caltanissetta, Taliansku v dňoch 8-10 mája 2015
– on-line prieskum s cieľom zhromaždiť názory na spoločnú migračnú a azylovú politiku od občanov zo všetkých zúčastnených krajinách, vrátane Slovenska. Zozbierané výsledky slúžia ako základ pre vývoj odporúčaní o spoločnej politike EÚ v oblasti migrácie a azylu
– záverečný medzinárodný seminár s názvom “Spoločná európska migračná politika” taktiež v meste Caltanissetta, Taliansku v dňoch 3-4 októbra 2015

Výstupom projektu sú odporúčania pre Európsku občiansku iniciatívu s cieľom požadovať zmenu európskej migračnej politiky. Booklet i odporúčania môžete nájsť v booklete TU.

Projekt bol podporovaný programu Európa pre občanov