Social Innovation Match

Loading Map....

Dátum konania
15/05/2017 - 20/05/2017

Miesta konania
Abamo Terme, Italy

Typ projektu:


Na projekte Social Innovation Match v talianskom mestečku Abano Terme sme strávili krásny, slnečný a zároveň veľmi inšpirujúci týždeň. Tréningu sa zúčastnili 20 ďalší členovia a zástupcovia najrôznejších organizácií, ktorí sa s nami podelili o svoje myšlienky a skúsenosti z praxe a prezentovali metódy a praktiky, ktoré využívajú pri svojej práci v oblasti Social Innovation. Témami prezentácií boli napríklad: nový prístup k vzdelávaniu a trénovaniu učiteľov, metódy a prístupy na podporu vzdelávania a zamestnávania žien v oblasti businessu, sebapoznanie a sebarefexia, psychologické prístupy k vnímaniu Social Innovation či podpora nezamestnanosti mladých ľudí (v spolupraci s ADEL). Zaujímavé a interaktívne prezentácie sa striedali s každodennými team building aktivitami pre stmelenie kolektívu ako napríklad speed dating, workshopmi pre rozvíjanie povedomia o téme Social Innovation, a na rozvjanie zručností Project Managementu a s ďalšími aktivitami na podporu generovania nápadov pre tvorbu nových projektov v tejto oblasti. Celý projekt bol vedený organizáciou Creativi Centotto v spolupráci s organizáciou Khorakane, ktorá poskytla svoje priestory pre účel projektu. Organizácia bola zvládnutá skvele zo všetkých strán. Z tohto týždňa sme si všetci odniesli nie len krásne spomienky a veľa nových vedomostí a nápadov, ale aj veľa kontaktov a spoločných plánov do budúcnosti na rôznych projektoch. V strede týždňa sme mali možnosť navštíviť okolité mestá v Taliansku – Padovu a Benátky, ku koncu týždňa sme mali možnosť ochutnať turecké špeciality, ktoré priniesli kolegovia z Turecka a posledný večer bol venovaný zábave. Tréning by som ohodnotila na výbornú a bez váhania by som sa na ďalší hneď prihlásila zase.” Lucia

“Projekt Social Innovation Match v Taliansku bol druhým tréningom v mojej “Erasmus+ kariére” a opäť nesklamal. Napriek miernym obavám z vyššieho vekového priemeru účastníkov musím konštatovať, že som sa zoznámil z mnohými inšpiratívnymi, uvoľnenými, priateľskými a najmä aktívnymi a skúsenými ľuďmi z celej Európy, ktorí vo mne zanechali veľmi dobrý dojem. Rovnako pozitívne musím hodnotiť aj organizátorov projektu z partnerskej talianskej organizácie, ktorí akciu zvládli výborne (až na mierne mínusy, ktorým sa ale človek nevyhne nikdy). Tréning sa konal v úžasných komunitných priestoroch, ubytovanie v miestnom hoteli bolo v mojom prípade výborné, stihli sme si pozrieť aj Benátky a blízku Padovu. Takýto projekt by som určite odporúčal ako skvelú možnosť cestovať a zároveň získavať zaujímavé skúsenosti (aj pre budúcich zamestnávateľov).” Michal

Zhrnutie o čom tréning bol:

The project “Social Innovation Match” brought together 28 participants from 12 European organizations working for the empowerment of the young generations and willing to get in touch with different kinds of approach to social innovation in order to transfer these new knowledge and skills in their communities.

The core idea of the project was to use the contact making seminar as a place to network youth organizations which can share ideas and practices of social innovation. Particularly, we wanted to gather organizations to come up with the best training methodologies and skills that can be useful to young aspiring social innovators. Each organization will have the chance to present its most effective approach to social innovation (i.e. a project or a particular method) in both frontal and non formal ways. These workshops will be alternated with partnership building activities with the hope of future KA2 collaborations to rise.

The objectives of the match were:

 • to create an occasion of confrontation for youth organizations and youth workers to exchange their most relevant experiences in the field of educating young people to social innovation and social entrepreneurship.
 • to point out and collect the most effective training methodologies and activities to help young people wanting to undertake a career in this field
 • to create new networks and collaborations for future Erasmus+ KA2 projects
 • to foster active participation, self-entrepreneurship and inclination to pursue socially innovative solutions to the local necessities.

The activities foreseen in the contact making seminar included: ice-breaking and groupbuilding activities, speed dating and partnership building exercises; presentation of the seminar and of the Erasmus+ Programme; workshops organized by each partner about the most representative methodology, activity or approach of social innovation that they have experienced or which they are committed to in their daily job. These workshops were include formal presentations, video projections, simulations, problem solving activities and other experiential learning exercices to allow participants to get acquainted and reflect about the efficacy of the following topics:

 • solution focused approach;
 • design Thinking;
 • leadership through Social and Emotional Intelligence
 • economy and Entrepreneurship;
 • the transition from “natural organic” social developmento to the “planned” social development;
 • municipal policies about social innovation, training e youth entrepreneurship
 • speed mentoring;
 • the project’s evaluation will be carried out through daily reflection groups and a final session both individual and collective, which will serve to fill in the participants’ Youthpass.

The expected impact of this project includes:

 • increase of tools useful to the social innovation training for young people;
 • improvement in the youth workers’ competences and in the quality of the support that they can offer to their beneficiaries in their own organizations;
 • exchange of socially innovative examples and concrete experiences that encourage ideas of youth entrepreneurship;
 • dissemination of good practices and methodologies through the digital material to be created in collaboration with the consortium;
 • creation of strategic partnerships for KA2 projects after the debate in the seminar