Young Europeans for Active Citizenship

Grécko - Thessaloniki
Loading Map....

Dátum konania
19/03/2017 - 28/03/2017

Miesta konania
Thessaloniki, Grécko

Typ projektu:


Čo na výmenu hovorí jeden z účastníkov?

Paťo: “Celú výmenu hodnotím veľmi pozitívne, myslím si, že to bolo veľmi dobre zorganizované, na úrovni a vzhľadom na mládežnícku výmenu vo vynikajúcom hoteli v krásnom horskom prostredí s výhľadom na more Bolo to energické, niekedy aj oddychové, zábavné a niekedy zas aj teoretické, taký správny mix všetkého dokopy. Veľa sme tvorili v tímoch, vzájomne sa spoznávali a diskutovali aj o zložitejších témach, keďže výmena bola zameraná na tému aktívneho európskeho občianstva a participácie. Bolo zaujímavé sledovať a spoznávať ľudí z rôznych krajín, zisťovať rozdiely v správaní a prístupe k rôznym témam. Mali sme dostatok času aj na samotné Thessaloniki, či už sa jednalo o kompletne voľné popoludnie alebo tvorenie kampane priamo v uliciach tohto mesta. Nezabudnuteľné sú samozrejme aj večerné žúrky. Som vďačný za možnosť vycestovať a ďakujem aj za vybratie na projekt, teším sa už teraz na ďalšie ponuky a určite sa budem hlásiť. Cestovať a využívať ponúkané možnosti považujem za veľmi dôležité a prospešné oživenie monotónnych týždňov počas semestra

Celý článok si môžete pozrieť tu:

Zhrnutie o čom mládežnícka výmena bola:

The youth exchange explored the concepts of citizenship in general and European citizenship in particular and active participation of young people in social, economic and political life. The project tackled the issues of declined trends of social, economic and political engagement of citizens on national and European level, low trust in democratic institutions and representatives, little or no interest and knowledge of citizen’s rights and obligations, partial understanding of work and role of EU institutions and decisionmaking process in the Union.

The youth exchange addressed and raised awareness about all of these issues and educates, motivates and equip young people with competences to take active part in democratic life and decisionmaking processes on local, national and European level. The YE provided and introduced tools on how to be more active citizen, encouraged and equips participants with knowledge and skills to run their own activities on these topics, clarifies the work and role of EU institutions, promotes international cooperation in the youth field, fosters mutual understanding and strong intercultural
learning for participants.

Objectives of youth exchange were:

To raise awareness about citizenship in general and European citizenship in particular by exploring the concepts, their dimensions, their contemporary meanings, understandings and ways they are used;
To encourage active participation of young people in sociopolitical democratic life on local, national and European level;
To introduce the work and role of EU institutions and decisionmaking processes within the Union (theoretically and practically);
To empower participants to create and run campaigns on different topics and in different contexts;
To foster mutual understanding, solidarity, intercultural learning and intercultural dialogue;
To foster international cooperation, capacity and partnership building in the youth field working with citizenship education and active participation of young people;
To promote Erasmus+ Programme as tool to work with young people as well as for reaching and enabling active participation of youth with fewer opportunities.

The group of the youth exchange consisted of 56 young people (18-30 y.o.) and youth leaders residents in the countries of Italy, Romania, Turkey, Macedonia, Greece, Slovakia, Poland, Slovenia and Estonia. Each partner organisation sent group of 6 people consisting of 5 young persons and 1 group leader.

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.