Monthly Archives: máj 2016

  • 0

Výsledky prieskumu medzi mladými o voľbách

Category:Rôzne

V apríli 2016, niekoľko týždňov po voľbách sme uskutočnili prieskum medzi mladými ľuďmi na vzorke 100 respondentov. Priemerný vek respondentov bol 22 rokov, prieskumu sa zúčastnilo 72 žien a 28 mužov, študentov stredných a vysokých škôl. Až 60% z nich je členom študentskej organizácie, mládežníckeho parlamentu alebo pôsobia ako dobrovoľníci v mimovládnych organizáciách. Respondenti sú taktiež účastníci našich mládežníckych výmen alebo školení.

Čítať viac


  • 0

Aký je to pocit, byť súčasťou podnikateľského programu

Category:Príbehy účastníkov

Výcvikový kurz “Podnikateľské databázy” pre pracovníkov s mládežou sa konal v Srbsku v dňoch 12 – 19. mája 2016. Bol financovaný programom Erasmus+, podprogramom KA2 Mládež – Budovanie kapacít balkánskeho okna. Výcvikový kurz hostilo Centrum pre vzdelávanie a rozvoj spoločnosti a všetko sa odohralo v úžasnom kúpeľnom mestečku Vrnjačka Banja. Projektu sa zúčastnilo 9 európskych krajín, ktoré prostredníctvom mimovládnych organizácii vyslali dokopy 27 účastníkov. Boli to krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko, Čierna Hora, Srbsko, Slovensko, Turecko a Veľká Británia.

Čítať viac


  • 0

Na výmene Youth in C.R.I.S.I.S na Cypre

Category:Príbehy účastníkov

Aj keď samotný názov výmeny nesie v sebe krízu, tá sa našťastie na Cypre nekonala. Naopak celý týždeň by sa dal opísať ako „úžasný, super, peckový a dokonalý.“ Spolu s ďalšími 8 Slovákmi sme sa na týždeň stali členmi skupiny 54 ľudí zo 6 krajín Európy (Cyprus, Rumunsko, Severné Írsko, Španielsko, Taliansko, a samozrejme Slovensko), ktorá sa vydala na Cyprus riešiť otázky nezamestnanosti, diskriminácie, kultúrnej diverzity a podnikania mladých ľudí.

Čítať viac


  • 0

…plač a smútok. Aj to počas výmeny v Maďarsku

Category:Príbehy účastníkov

I’ll miss you,” miestnosťou sa ozývali hlasy nás všetkých, sprevádzané vrúcnymi objatiami a dokonca i pár slzami. Bol to skvelý týždeň, nové zážitky, skúsenosti, vedomosti, ale najmä priateľstvá. „Škoda, že už je koniec’“ vraveli sme si s babami. A to sme ešte pred pár dňami tŕpli v očakávaniach, čo všetko nám tento „výlet“ prinesie.

Čítať viac


  • 0

Na tréningu “Stop feeling sorry, start acting” v Estónsku

Category:Príbehy účastníkov

V apríli sme sa vďaka A.D.E.L. zúčastnili tréningu Erasmus+ s názvom „Stop feeling sorry, start acting“, ktorý sa konal vo Vidrike, v lesoch južného Estónska. Tréning bol zameraný proti „Hate Speech“ a vďaka nemu sme sa dozvedeli veľa dôležitých informácií o mnohých formách nenávistných prejavov. Je dôležité poznať ich, pretože prejavy nenávisti ústnou formou, či už v osobnom kontakte alebo prostredníctvom internetu a digitálnych technológií, môžu vyústiť aj do omnoho horších prejavov nenávisti, či priamo zločinov z nenávisti.

Čítať viac


  • 0

A.N.T.Y.G.O.N.E- Tolerance, Sharing & Trust

Category:Príbehy účastníkov

A.N.T.Y.G.O.N.E bola 12-dňová mládežnícka výmena (12. – 23. marca), pod záštitou programu Erasmus+, organizovaná v Palerme, Taliansku. Tejto výmeny sa zúčastnilo 63 účastníkov z 12 európskych krajín (Taliansko, Bulharsko, Grécko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko, Maďarsko, Portugalsko, Macedónsko a samozrejme Slovensko). Projekt rozvíjal bohatý potenciál kreativity použitím tanca, pohybu, divadelných techník a ďalších neformálnych vzdelávacích metód.

Čítať viac