Monthly Archives: apríl 2024

  • 0

Lokálne podujatia

Category:Možnosti pre vás

Naše pravidelné aktivity sa rokmi prispôsobovali s prihliadnutím na situáciu a problémy u nás či vo svete. To znamená, že na začiatku našej cesty sme sa sústredili najmä na lepšiu zamestnateľnosť mládeže, keďže v roku 2013 boli počty nezamestnaných mladých ľudí alarmujúce, preto sme realizovali množstvo aktivít, podujatí a projektov. Vďaka mnohým prieskumom, ktoré odhalili alarmujúcu xenofóbiu Slovákov, sme začali realizovať viac interkultúrnych podujatí, aby sme spojili Slovákov a cudzincov, podporili inklúziu a interkultúrny dialóg. V posledných rokoch sa naše zameranie posunulo viac k zdravému a zodpovednému životu – podpore duševnej pohody a duševného zdravia, posilňovaniu fyzického zdravia, športu a pohybu a väčšej sociálnej a ekologickej zodpovednosti v dôsledku alarmujúcich klimatických zmien. Stručne povedané, naším cieľom je prispieť svojou troškou ku vzdelávaniu mládeže a pozitívnym zmenám nášho prostredia (miestneho a medzinárodného/národného) tak pozitívne, ako len môžeme.

Naše súčasné aktivity na miestnej úrovni môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

ENVIRONMENTÁLNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Pred 3 rokmi sme začali s realizáciou lokálnych podujatí, ktoré nielenže prispievajú k lepšiemu zdraviu, ale majú aj pozitívny vplyv na životné prostredie, pripravili sme nové metódy environmentálnej výchovy prostredníctvom športu a začali pravidelne organizovať podujatia ako napr. plogging, workshopy, kde si účastníci vyrábajú vlastnú kozmetiku, či iné environmentálne produkty, túry v prírode spojené so vzdelávaním o prírode a pod.

WORKSHOPY NA ŠKOLÁCH
Školám pravidelne posielame ponuky na usporiadanie rôznych workshopov pre ich študentov. Témy sú veľmi často rôzne a závisia od našich prebiehajúcich dlhodobých projektov alebo aktuálnej situácie a potrieb. V súčasnosti napríklad organizujeme workshopy zamerané na vzdelávanie o EÚ a motiváciu študentov k účasti na nadchádzajúcich voľbách do EP v roku 2024; workshopy o finančnej gramotnosti; environmentálne workshopy a workshopy zamerané na podnikanie. Aktivity a podujatia realizujeme po celom Slovensku, najmä však v blízkom Bratislavskom kraji a Prešovskom kraji, keďže v týchto dvoch regiónoch sídli náš tím.

 

PROPAGAČNÉ AKTIVITY ERASMUS+
Pravidelne organizujeme workshopy na stredných školách alebo počas niektorých iných podujatí (napr. festivaly, podujatia väčšieho rozsahu), ktoré mladí ľudia majú vďaka EÚ.

MEDZIKULTÚRNE a MEDZIGENERAČNÉ PODUJATIA
Pravidelne organizujeme rôzne medzikultúrne podujatia – či už zamerané na spoznávanie iných kultúr – učenie sa tancov, ručných prác alebo spoločné športovanie. Pravidelne organizujeme medzikultúrne športové podujatia – túry, futbalové zápasy, výlety na vody, paintball. V rámci nášho projektu „Co-Age Volunteers“ sme začali spájať mládež so staršími ľuďmi.

Môžeme spomenúť niekoľko čísel: od začiatku roka 2023 sme zapojili 458 účastníkov do našich lokálnych offline aktivít a podujatí, 140 do online workshopov. Počas všetkých našich projektov financovaných za posledných 10 rokov sme zapojili do našich miestnych podujatí 2803 účastníkov. Okrem toho sme zorganizovali oveľa viac podujatí, ktoré neboli súčasťou žiadnych projektov.


  • 0

Ako “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” mení životy seniorov

Category:Príbehy účastníkov

Projekt “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” sa nesie v duchu pochopenia, že nikdy nie je príliš neskoro na učenie a adaptáciu na nové technológie. Seniori, ktorí sú často vnímaní ako zraniteľná skupina v digitálnom svete, majú teraz možnosť stať sa digitálne gramotnými a získať zručnosti, ktoré im otvoria dvere do novej, digitálnej éry.

Čítať viac


  • 0

Digitálna mládež (v seniorskom veku): Nový projekt pre lepšiu digitálnu gramotnosť seniorov

Category:Rôzne

V dobe, keď digitálna éra preniká do všetkých aspektov nášho života, zostávajú seniori často na okraji digitálnej spoločnosti. S cieľom zmeniť tento stav, Nadácia Pontis vo svojej grantovej výzve Zrelí na dobu digitálnu schválila náš projekt s názvom “Digitálna mládež (v seniorskom veku)”. Ide o inovatívny program zameraný na zvýšenie digitálnej gramotnosti a kritického myslenia medzi seniormi, s osobitným zameraním na prevenciu podvodov a zvýšenie kvality života prostredníctvom digitálnych technológií.

Čítať viac

  • 0

Svetlo pre Lásku: Naša Cesta za Podporou LGBTQ+ Komunity v Španielsku

Category:Príbehy účastníkov

Po návrate z nášho úžasného projektu v El Escorial sme plní dojmami a novými skúsenosťami, ktoré nás neustále inšpirujú.

Čítať viac