Lenka Čurillová

Prednášajúca Lenka Čurillová

Lenka Čurillová

( výkonná riaditeľka)