ADD ME- Adopting Digital Media in Youth Work

Loading Map....

Dátum konania
19/10/2019 - 27/10/2019

Miesta konania
Larnaka, Cyprus

Typ projektu:


Čo je to, čo spája Simonasa z Litvy, Vasiliki z Grécka a Nevilla z Malty? Všetci traja pracujú s mladými ľuďmi. Európsky program Erasmus + Youth im poskytol šancu stretnúť sa na Cypre s ďalšímí tridsiatimi pracovníkmi s mládežou z desiatich krajín v rámci tréningového kurzu ADD ME – ADOPTING DIGITAL MEDIA IN YOUTH WORK. Kurz sa uskutočnil v réžii organizácie SEAL CYPRUS.

Účastníci objavovali spôsoby, akými využívať technológie informačnej spoločnosti a IKT v práci s mládežou. Tím pracovníkov s mládežou sa sústredil na nasledovné témy:

Spôsoby, akými pracovníci s mládežou môžu mladým ľuďom pomôcť spravovať online informácie a udržiavať ich v bezpečí pred rizikami, akými sú napríklad krádež identity, phishing, či internetové podvody.

Pomoc mladým ľuďom porozumieť bezpečnosti na internete a čo v skutočnosti znamenajú.

Online bezpečnosť – metódy, ktoré pomáhajú mladým ľuďom rozlišovať medzi nevhodným a pozitívnym kontaktom.

Kristína Blažeková, PhD. študentka Slovenskej akadémie vied, mala poučnú prezentáciu o Fake news.

Účastníci reprezentovali Cyprus, Maltu, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Grécko, Česko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko a Estónsko. ADEL Slovakia bola reprezentovaná tromi účastníkmi.

Delegáti mali česť spoznať cyperského komisára pre dobrovoľníctvo a neziskové organizácie, pána Yiannisa Yiannakisa, ktorý viedol diskusiu o dobrovoľníctve na Cypre, o pokrokoch, ktoré rokmi dosiahli a výzvach, ktoré sú stale pred nimi.

Návšteva  Europe Direct Center v Larnake poskytla účastníkom nové vedomosti o tom, akú úlohu hrajú informácie v životoch európskych občanov.

Delegáti tiež navštívili Youth Makerspace v Larnake, kde mladým ľuďom poskytujú prístup k moderným technológiám, ako napríklad 3D tlačiareň, 3D pero, či virtuálna realita, s cieľom umožniť im uskutočniť ich nápady.

Projekt bol podporený európskym programom Erasmus+.

Účastníci boli z Cypru Cyprus, Bulharska Bulgaria, Česka Czechia, Estónska Estonia, Grécka Greece, Lotyšska Latvia, Litvy Lithuania, Malty Malta, Rumunska Romania, Poľska Poland a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 3 účastníkov.