Apology to Ecology!

Erasmus v Polsku - Wierzchoslawice
Loading Map....

Dátum konania
20/09/2018 - 28/09/2018

Miesta konania
Wierzchosławice, Poland

Typ projektu:


Ako bolo na výmene? 

“Zdravím,re mňa to bola najlepšia skúsenosť, ktorú som mohol získať. Veľmi mi to dalo, veľmi ma to poznačilo. Oči mi to otvorilo ešte viac. Ľudia boli skvelí, ba viac než skvelí. Program taktiež. Téma skvelá, dôležitá, zaujímavá. Keďže to bol môj prvý projekt, ktorého som sa zúčastnil, tak to neviem porovnať. Neviem, či to býva na každom projekte, tak ako to bolo na tomto, ale ak áno, tak je to neopísateľne úžasná skúsenosť. Mal som menšie pochybnosti, že ,,len” Poľsko, ale tieto pochybnosti boli len nepodložené bludy a hneď by som sa vrátil späť. Som rád, že mladí ľudia majú takúto možnosť. A ďakujem vám, že ste poskytli túto možnosť aj mne.” Patrik

“súhlasím s tebou ?Veľmi dobrá možnosť cestovať, spoznávať, učiť sa, nebáť sa, zažívať krásne momenty, vytvárať priateľstvá, tvoriť spomienky…” Pavlína

2 účastníčky zorganizovali po návrate z výmeny aj workshop:

“Na základe projektu Apology to Ecology, sme sa ja a moja kamarátka Alexandra Škrobianová rozhodli, že sa o tento zážitok podelíme s našimi spolužiačkami. Navštevujeme Strednú odbornú školu pedagogickú v Čadci. Tento projekt sa nám veľmi páčil : dozvedeli sme sa nové informácie, spoznali nových priateľov, dostali sme možnosť zlepšiť našu angličtinu a iné.. Počet účastníkov bol 17. Rozprávali sme im o tom, čo sme sa dozvedeli, ukázali sme im fotografie z jedného experimentu, ktorý sme tam mali, rozprávali sme tiež o zážitkoch, spoznávaní nových kultúr i priateľov, o programe projekte…” Pavlína Bujdošová

Zhrnutie o čom mládežnícka výmena bola:

We wanted to encourage participants to be active in protecting the environment. We aimed to make them familiar with the problem of pollution and show them ways to protect the environment. The aim was also to promote eco friendliness. As a result, we will create a social campaign promoting being eco.

Every day, every minute our world becomes more and more polluted. This is a very dangerous problem and especially young people should get concerned with it. Is it really the world we want our children to live in? We strongly believe that young people can together do something to contribute to protecting the environment.

The project was mainly focused on environmental protection and sustainable development. A part of it was also devoted to power engineering. We talked about smog, water/air pollution, recycling. Participants also improved soft skills, such as teamwork, public speaking, communication skills etc. They also participated in study visit to Kraków, worked in teams in many workshops under the eye of facilitators and took part in debates, outdoor activities, meetings with the local community and experts.

PROJECT RESULTS are:
• Social campaign STOP SMOG prepared by the participants (campaign consists of „eco knowledge pills” )
• Eco-brochure (brochure promoting friendly attitude to environment and ways how to be eco)
• Enriching knowledge and skills of participants in the area of taking care of our natural environemnt)
• Improvement of soft skills (teamwork, public speaking, communication skills etc. )

Mládežnícka výmena bola určená mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov. Účastníci boli z Poľska Poland, Česka Czechia, Rumunska Romania, Bulharska Bulgaria a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 6 účastníkov.