Bridge of Cultures

Loading Map....

Dátum konania
17/09/2021 - 25/09/2021

Miesta konania
Misaktsieli, Georgia

Typ projektu:


Cieľom tohto výnimočného tréningu, ktorý sa bude konať 17. – 25.9.2021 v Gruzínsku je lepšie zvládanie a riešenie pri medzikultúrných nedorozumeniach a konfliktov a posilniť porozumenie, toleranciu a akceptáciu rozdielov kultúr.

Viac informácií o tréningu:

It is a privilege to live in the 21st century, where youth have access to all kinds of information from different sources such as the internet (social networks, websites, educational resources), Media (TV, radio, newspapers, online resources), direct communication etc. However, it creates an informational environment affecting the young people’s way of thinking, seeing the world and judging the political, economical and cultural situation. Terrible things happening worldwide such as terrorist attacks and threats in France, Belgium, Russia, Turkey; wars in Ukraine, Syria, Iraq causing a huge refugee and migration wave in Europe. Due to this citizens in European countries are on a larger basis confronted with cultural differences and newcomers. 
This migration-crisis has shown an urge to define and underline what it means to be part of a society, what to expect from each other, and adaption. In a modern world one would think that an increased confrontation with new cultures would also increase the acceptance and respect of differences. Unfortunately the opposite has shown to be the case and countries that has normally been known as some of the most free, democratic and multicultural of Europe mentioning Germany, Denmark, France, Sweden, Spain and Greece, are now introducing border-control, ignoring UN and EU common regulations and organizing anti-foreigner-campaigns and movements to influence national law. Looking further east to Georgia, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, the issue of ethnic minorities and nationalism has been vivid since the break of USSR that enquired numerous countries to redefine their existence based on people’s values as a group.

Aim
The TC aims to empower young workers to take an active role in transforming intercultural misunderstandings and conflicts on all levels, and to foster understanding, tolerance and acceptance between differences. The TC will provide youth workers with tools and instruments how to approach intercultural issues such as intolerance, misunderstanding, inability to communicate and to appreciate diversity and work with group identity in a way that does not stimulate conflict. In order to solve the mentioned problems and to meet further challenges we will educate the youth workers using non-formal education (NFE) and give them information about intercultural learning and a space for intercultural dialogue.


Tréning je určený pracovníkom s mládežou, učiteľom, či ľuďom inak zapojených s prácou s ľuďmi vo veku od 18+. Účastníci budú z Arménska Armenia, Azerbajdžanu Azerbaijan, Fínska Finland, Grécka Greece, Gruzínska Georgia, Maďarska Hungary, Poľska Poland, Ukrajiny Ukraine a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 3 účastníkov.

Ubytovanie a strava budú počas tréningu zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 360 eur a platí sa 50 eurový poplatok.

❗️Vstup do krajiny je pre zaočkovaných voľný, rovnako to platí aj po príchode naspäť domov. Pre nezaočkovaných platia pri vstupe aktuálne protipandemické opatrenia danej krajiny a pri návrate naspäť na Slovensko je potrebné absolvovať minimálne 8 dňovú karanténu a PCR test. Podmienky sa pred projektom môžu zmeniť, momentálne však platia tieto a neočakávame ich sprísňovanie počas leta❗️

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí po návrate na Slovensko a keď to situácia dovolí, zrealizujú krátky workshop v škole alebo v kaviarni pre pár ľudí, prípadne iné športové či kultúrne podujatie, kedy im v krátkosti predstavíte program Erasmus+ a možnosti účasti na takýchto podobných projektoch (prípadné náklady budú hradené našou organizáciou) / alebo iným spôsobom na sociálnych médiách prispejú k zvýšeniu informovanosti a takýchto možnostiach pre mladých. 

PRIHLÁSENIE JE MOŽNÉ CEZ FORMULÁR TU 

PRIHLASOVANIE  Čo najskôr