Building Democratic Europe Together

Mapa nie je dostupná

Dátum/čas
Date(s) - 01/09/2016 - 31/03/2018
Celodenná

Typ projektu:

Vybraní účastníci


ADEL sa taktiež podieľa na projekte „Building Democratic Europe Together”. Projekt sa zameriava na občiansku participáciu a nástup demokracie v 5 európskych krajinách v poslednej dekáde totalitných režimov so špecifickou oblasťou v každej krajine. Tú pre Slovensko a našu organizáciu predstavuje demokratické hnutie podporované katolíckou a evanjelickou cirkvou, ktoré malo vplyv na zmenu režimu v roku 1989. Spolu s našou organizáciou sa na projekte podieľajú mimovládne organizácie z Grécka, Maďarska, Nemecka a Poľska. Upozorňovať na hrozby totalitných režimov sa práve vzhľadom na súčasný vývoj javí viac ako žiaduce.

Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o občianskej spoločnosti v posledných rokoch totality, predovšetkým medzi mladými ľuďmi zo zainteresovaných krajín, a to prostredníctvom ich účasti na konferenciách (organizujú mimovládne organizácie v každej z krajín), vyhotovením video rozhovorov a ankiet s aktivistami a inými sprievodnými aktivitami.

Naši predstavitelia sa zúčastnili kick off meetingu v Budapešti, ktorý sa uskutočnil 24. – 26. októbra 2016. Na jeho programe bolo plánovanie aktivít každej organizácie v rámci projektu, úvodné prezentácie a diskusia k plánovanému podujatiu v Drážďanoch. Podujatie v Drážďanoch bolo prvým organizovaným aj pre verejnosť a spolu s členmi nášho tímu sa ho zúčastnili dvaja mladí účastníci. Zahŕňalo interaktívnu prednášku o živote a významných historických udalostiach v čase Nemeckej demokratickej republiky (NDR), organizované prehliadky mesta a múzeí, workshopy venované natáčaniu videa a podujatie pre verejnosť zorganizované nemeckým partnerom „Kunst des Erinnerns“ (Umenie pamäti), ktoré bolo rovnako venované časom NDR a tvorili ho autorské čítanie, panelové diskusie, poetry slam a premietanie dobového filmu.

V júni v Poľsku sa stretnutie venovalo poľskej Solidarite (Solidarność), spoločenskému hnutiu, ktoré sa postavilo komunistickému režimu. Spolu s predstaviteľom ADEL sa ho zúčastnili aj traja stredoškoláci zo Slovenska a ďalších krajín.

Tému pre Slovensko a našu organizáciu predstavuje v projekte úloha katolíckej cirkvi a jej predstaviteľov pri zmene režimu. Úlohy našej organizácie predstavujú už popri uvedenej organizácií a účasti na podujatiach, zhotovenie video rozhovorov s 5 aktivistami z uvedeného obdobia práve s previazanosťou na katolícke hnutie, anketa medzi všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva venovaná zmene režimu a propagácia samotného projektu a podpora demokracie najmä medzi mladými ľuďmi.

Viac fotiek tu: https://www.facebook.com/pg/ADELSlovakia/photos/?tab=album&album_id=1096176590516249

Ďalšie podujatia k projektu sa uskutočnia v Aténach a záverečná spoločná slovensko-maďarská konferencia v Budapešti.

Bližšie info o projekte môžete nájsť na jeho oficiálnej stránke http://budet.poli.hu/.

 

Páči sa mi to
Páči sa mi to Super Haha Žasnem Nič moc Odpad