Building Democratic Europe Together

Map Unavailable

Dátum konania
01/09/2016 - 30/04/2018

Typ projektu:


Projekt sa zameriava na občiansku participáciu a nástup demokracie v 5 európskych krajinách v poslednej dekáde totalitných režimov so špecifickou oblasťou v každej krajine.  Spolu s našou organizáciou sa na projekte podieľajú mimovládne organizácie z Grécka, Maďarska, Nemecka a Poľska. Upozorňovať na hrozby totalitných režimov sa práve vzhľadom na súčasný vývoj javí viac ako žiaduce.

Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o občianskej spoločnosti v posledných rokoch totality, predovšetkým medzi mladými ľuďmi zo zainteresovaných krajín, a to prostredníctvom ich účasti na konferenciách (organizujú mimovládne organizácie v každej z krajín), vyhotovením video rozhovorov a ankiet s aktivistami a inými sprievodnými aktivitami.

Tému pre Slovensko a našu organizáciu predstavuje v projekte úloha katolíckej cirkvi a jej predstaviteľov pri zmene režimu. Úlohy našej organizácie predstavovali už popri uvedenej organizácií a účasti na podujatiach, zhotovenie video rozhovorov s 5 aktivistami z uvedeného obdobia práve s previazanosťou na katolícke hnutie, anketa medzi všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva venovaná zmene režimu a propagácia samotného projektu a podpora demokracie najmä medzi mladými ľuďmi.

Viac fotiek tu: https://www.facebook.com/pg/ADELSlovakia/photos/?tab=album&album_id=1096176590516249

Čo sa týka podujatí ktoré prebehli v rámci projektu:

1. Naši predstavitelia sa zúčastnili kick off meetingu v Budapešti, ktorý sa uskutočnil 24. – 26. októbra 2016. Na jeho programe bolo plánovanie aktivít každej organizácie v rámci projektu, úvodné prezentácie a diskusia k plánovanému podujatiu v Drážďanoch.

2.Podujatie v Drážďanoch vo februári 2017 bolo prvým organizovaným aj pre verejnosť a spolu s členmi nášho tímu sa ho zúčastnili dvaja mladí účastníci. Zahŕňalo interaktívnu prednášku o živote a významných historických udalostiach v čase Nemeckej demokratickej republiky (NDR), organizované prehliadky mesta a múzeí, workshopy venované natáčaniu videa a podujatie pre verejnosť zorganizované nemeckým partnerom „Kunst des Erinnerns“ (Umenie pamäti), ktoré bolo rovnako venované časom NDR a tvorili ho autorské čítanie, panelové diskusie, poetry slam a premietanie dobového filmu.

3.V júni 2017 v Poľsku sa stretnutie venovalo poľskej Solidarite (Solidarność), spoločenskému hnutiu, ktoré sa postavilo komunistickému režimu. Spolu s predstaviteľom ADEL sa ho zúčastnili aj traja stredoškoláci zo Slovenska a ďalších krajín. Viac info o podujatí tu: https://www.adelslovakia.org/events/building-democratic-europe-together-czestochowa

4. Stretnutie v Aténach , v novembri 2017 sa nieslo v podobnom duchu: interactive presentations about strikes and mass demonstrations/students’ movement in Greece in 1973 , visit to historical place, round table, discussions, art exhibitions, commemorations. Viac info tu: https://www.adelslovakia.org/events/building-democratic-europe-together-athens 

5. Posledná, slovensko-maďarská konferencia sa konala v marci 2018. Súčasťou programu bola: virtual walk about Candle demonstration in Bratislava, learning about samizdats in Eastern Europe, round table discussion with Vladimir Krcmery, Gábor Demszky, Adam Michnik, visit of Slovak Cultural Insitute. Uskutočnila sa už aj premiéra zhotovených videorozhovorov. Viac info tu: https://www.adelslovakia.org/events/budet-budapest 

Bližšie info o projekte môžete nájsť na jeho oficiálnej stránke http://budet.poli.hu/.

Záverečný dokument z projektu tu: Final information of events – Building Democratic Europe Together.

Viac fotiek tu: https://www.facebook.com/pg/ADELSlovakia/photos/?tab=album&album_id=1096176590516249