Building democratic Europe – Budapest

Building democratic Europe.
Loading Map....

Dátum konania
11/03/2018 - 15/03/2018

Miesta konania
Budapest, Hungary

Typ projektu:


Zhrnutie o čom podujatie bolo:

Projekt sa zameriava na občiansku participáciu a nástup demokracie v 5 európskych krajinách v poslednej dekáde totalitných režimov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o občianskej spoločnosti v posledných rokoch totality medzi mladými ľuďmi zo zainteresovaných krajín. Počas dvojročného projektu sa organizovalo niekoľko vzdelávacích podujatí o tejto téme v rôznych krajinách.

V Budapešti súčasťou programu bude: virtual walk about Candle demonstration in Bratislava, learning about samizdats in Eastern Europe, round table discussion with Vladimir Krcmery, František Mikloško, Gábor Demszky, Adam Michnik, visit of Slovak Cultural Insitute. Počas uplynulých mesiacoch každá krajina zhotovila video rozhovory s 5 aktivistami z uvedeného obdobia ktoré sa budú premietať počas podujatia tiež.  Okrem toho aj iné zábavné aktivity prepojené na tému ako napríklad flashmob, interactive workshop with crafts anda arts, Munzee hunting in the city a pod.

Bližšie info o projekte môžete nájsť na jeho oficiálnej stránke http://budet.poli.hu/.

Účastníci boli z Maďarska Hungary, Portugalska Portugal, Poľska Poland, Grécka Greece, Nemecka Germany a Slovenska Slovakia.

 

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.