Connecting people

Connecting people
Loading Map....

Dátum konania
16/05/2018 - 22/05/2018

Miesta konania
Denizli, Turkey

Typ projektu:


feedback od jednej účastníčky: 

“Mládežnícka výmena sa nám všetkým veľmi páčila. Väčšina z nás bola v Turecku po prvýkrát, tak sme mali možnosť spoznať tamojšiu kultúru a zvyky v rôznych oblastiach. Spoločne sme preskúmali mesto Istanbul, v ktorom sme boli pár dní pred projektom. Potom sme sa presunuli do Denizli, kde sa projekt odohrával. Tu sme sa ihneď po príjazde spoznali so zvyšnými účastníkmi. Boli to účastníci z Turecka, Bulharska, Rumunska a Španielska. Všetci boli veľmi priateľský. Neskôr počas projektu sme mali rôzne aktivity na spoznávanie a tak sme zistili, že sme si s niektorými z nich veľmi podobní a rozumieme si.  Projekt bol zameraný na komumikáciu medzi ľuďmi. Osviežili sme si a zároveň aj naučili rôzne metódy komunikácie medzi ľuďmi či už pomocou telekomunikačných zariadení alebo ústne, písomne, gestikuláciou… Aktivity boli interaktívne a sprevádzané množstvom zaujímavých a náučných hier. Najkrajšie boli časy, keď sme mali prestávku a mohli sme sa bližšie spoznávať, buď kúpaním sa v bazéne, častokrát spojením s hraním nejakej hry, alebo ležaním len tak na slnku.”

Dominika

Zhrnutie o čom výmena bola:

Communication means understanding each other mutually. However, nowadays, people do not understand each other because we are connected to technology. Instead of talking face to face, we all make our communication via computer or mobile phones. This leads many serious communication problems and excludes being healthy societies. We – as a Social Communication Community- want to do this projects to save people from technology addiction and create awareness about it.

There were several workshops and discussions about this topic, teambuilding activities, intercultural evenings, possibility to visit the city etc.

Main ideas of these projects were to build new friendships, interact with new cultures and destroy the borders between countries. The subject of the project is just a vehicle to capture these.

Účastníci boli z Bulharska Bulgaria, Rumuska Romania, Španielska Spain a Slovenska Slovakia.