CUstomized SuPport to Youth Development of Active Leadership (CUSPYDAL)

Loading Map....

Dátum konania
15/12/2018 - 14/12/2021

Miesta konania
Slovakia and around the world

Typ projektu:


V rámci tohto projektu sme zrealizovali rôznorodé aktivity – napr. školenie na Sardínií či mládežnícku výmenu na Kostarike, zamerané na rozvoj líderských zručností mladých ľudí. Vytvorili sme platformu – www.youthleaders.eu kde nájdete rôzne inšpiratívne príbehy od mladých lídrov, možnosti sebarozvoja či dobrovoľníctva. Vytvorili sme aj publikáciu s rôznymi aktivitami a metódami rozvoja líderstva a aktívnej participácie mladých ľudí. 

Viac informácií o čom projekt bol v angličtine:

CUSPYDAL – CUstomized SuPport to Youth Development of Active Leadership was s a project based on cooperation between Europe (Slovakia Slovakia, Italy Italy, North Macedonia North Macedonia) and Latin America (Brazil Brazil, Costa Rica Costa Rica, Uruguay Uruguay).

Project aim: CUSPYDAL aims to enhance social inclusion of disadvantaged young people (affected by unemployment, from rural or less developed areas); to contribute to their personal and professional development, enhance their soft and life skills, employability and entrepreneurship and to support their active participation in the local communities.

There were various educational and research activities organized in 2 years:

TIMELINE/ACTIVITIES:

  1. kick-off meeting of the partners in Slovakia,
  2. research on NGO best practices in Europe and Central America related to the development of leadership for active engagement and social inclusion of disadvantaged youths,
  3. training in Sardenia, Italy about fostering youth workers’ competences in the upskilling and development of the leadership potential of disadvantaged youngsters,
  4. youth exchange in Costa Rica involving disadvantaged youths to transmit soft and transversal skills for personal fulfilment (flexibility, cooperation, sense of initiative and entrepreneurship, goal-oriented thinking) and foster leadership potential for an increased involvement in their own communities. Participants produced an activity plan for a socially-oriented initiative focused on tackling issue rooted in their own communities.
  5. job-shadowings (Slovakia – Uruguay and back),
  6. local events focused on introducing the project results as well as to the activity plans developed by YE participants,
  7. mid-term meeting of the partners in Uruguay,
  8. development of web platform
  9. final evaluation meeting of the partners in Brazil

Project was co-financed by the European Union, Erasmus+ Programme