Digital marketing for all

Digital marketing for all
Loading Map....

Dátum konania
05/04/2019 - 14/04/2019

Miesta konania
Novi Sad, Serbia

Typ projektu:


feedback od účastníkov: 

“Mladých lákajú predovšetkým exotické krajiny, ktoré ponúkajú vhodný materiál na zdieľanie na sociálnych sieťach. My sme sa však uistili, že dôležitejšie sú ľudia zúčastnení na programe ako samotné prostredie, vybavenie hotela, alebo ponúknuté jedlo. Všetky tieto potešenia sú krátkodobé, ale priateľstvá sú dlhodobé a vzácnejšie. Novi Sad nám ponúkol neskutočné množstvo krásnych momentov, ale aj inšpirácií. Téma o digitálnej kultúre nám ukázala rôzne nástroje, ako rýchlo a lacno zvýšiť efektívnosť nášho obsahu. Rozdelenie programu bolo výborné, keďže v strede všetkých prednášok sme dostali voľný deň, ktorý sme využili na návštevu hlavného mesta. Balkán teda okrem gastronomického zážitku, typickej architektúry pre túto oblasť a charakteristickej hudby, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou nočných uličiek ponúkol ľudí z okolitých krajín, ktorý nám obohatili celý program. “ Patrik Muzska

“Projekt som si užila ? spoznala som skvelých ľudí. Pavle nám ohľadom online marketingu dal veľa rád, hlavne odporučil rôzne zaujímavé programy, aplikácie a predovšetkým som si zlepšila softskills ?? dostali sme aj dosť voľného času na spoznávanie Srbska ?” Lucia Kohútová

Tréning “Digital marketing for all” bol jeden z mnohých aktivít v rámci projektu “Independent Young Women in Digital Entrepreneurship Era”, ktorý je zameraný na podporu online podnikania, digitálneho marketingu a využívania sociálnych sietí.

Zhrnutie o čom tréning bol:

Project “Independent Young Women in Digital Entrepreneurship Era” aimed to build capacity of youth organisations, their young women entrepreneurship empowerment centres on local level and their youth workers in competences for digital entrepreneurship and digital entrepreneurial learning through youth work in our communities and on European level.

Specific objectives of the training course were:

  • To empower youth workers and youth leaders and build their competences for development of NFE/youth work programmes for quality digital marketing among youngsters (young women), beneficiaries in our communities
  • To share realities on different forms of advertising of (young women) entrepreneurs (traditional and digital) in our communities in different European countries
  • To increase knowledge on Digital Marketing basics concepts and benefits
  • To increase awareness on Tools, methods, services and forms of advertising in Digital Marketing
  • To develop competences in Online/Digital campaigning, Social networks/media Tools, Internet marketing and Visual presentation in Digital Marketing
  • To increase participants’ competences for using Photography tools & new media for promoting / developing an enterprise

Účastníci boli z Bosny a Hercegoviny Bosnia and Herzegovina, Chorvátska Croatia, Srbska Serbia, Macedónska North Macedonia, Čiernej hory Montenegro a  Slovenska Slovakia.

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.