EMUN: Urban and Natural elements

Loading Map....

Dátum konania
18/08/2021 - 26/08/2021

Miesta konania
Isola del Liri

Typ projektu:


Opäť zaujímavá výmena o zvýšení povedomia narastajúcej urbanizácii, ktorej cieľom je propagovať etickejšie mestá a podporovať aktívnu účasť mladých ľudí. Projekt má aj prípravnú návštevu, ktorej by sa mal líder zúčastniť v dňoch 9. – 12.8.2021, samotná výmena sa bude konať 18. – 26.8. v krásnej Talianskej prírode.

Viac informácií o tréningu:

The “EMUN + Natural Urban Minds Plus” project was planned by some young members of the Arts in Rome association who share the interest for art and their city. They are young people active in the redevelopment of urban suburbs, who feel the need to interact with other peers to promote more ethical cities, encouraging an active participation of other young people in the social and cultural life of urban centers.
EMUN + was created to promote reflection on the values related to active citizenship and how these values represent an essential element to counter and prevent the onset of phenomena of social marginalization and urban degradation. As analysed by the 2016 European Urban Agenda Europe is a continent characterized by a high degree of urbanization: about halfof the population currently lives in urban areas with more than 50,000 inhabitants. Cities play a fundamental role in the social, economic and cultural life of Europe as the main engines of economic growth. At the same time, however, they suffer, in the urban peripheries, from the most serious problems that afflict modern society (including degradation and marginalization). In this context, young people are often one of the most penalized categories, finding themselves living not only in areas with low economic and employment potential, but also in reality with an absent playful cultural offer.
The resolution of problems related to social exclusion and urban decay therefore represents a European challenge, which needs to be tackled globally, also taking into account that young people themselves (victims of such critical situations) can, if adequately involved and educated for active citizenship represent the solution to the problem. It is no coincidence that in Europe there have already been some youth initiatives carried out at the local level to revitalize some urban areas and to transform areas of severe degradation into places for comparison and dialogue with others in which inspiration and creativity can be expressed. EMUN + is inspired by these storieswith the intention of making own personal contribution in combating urban decay by promoting the active participation of young people.

Mládežnícka výmena  je určená mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. Účastníci budú z Rumunska Romania, Litvy Lithuania, Arménska Armenia, Talianska Italy, Azerbajdžanu Azerbaijan, Poľska Poland a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 5 účastníkov.

Ubytovanie a strava budú počas tréningu zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 275 eur a platí sa 50 eurový poplatok.

❗️Vstup do krajiny je pre zaočkovaných voľný, rovnako to platí aj po príchode naspäť domov. Pre nezaočkovaných platia pri vstupe aktuálne protipandemické opatrenia danej krajiny a pri návrate naspäť na Slovensko je potrebné absolvovať minimálne 8 dňovú karanténu a PCR test. Podmienky sa pred projektom môžu zmeniť, momentálne však platia tieto a neočakávame ich sprísňovanie počas leta❗️

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí po návrate na Slovensko a keď to situácia dovolí, zrealizujú krátky workshop v škole alebo v kaviarni pre pár ľudí, prípadne iné športové či kultúrne podujatie, kedy im v krátkosti predstavíte program Erasmus+ a možnosti účasti na takýchto podobných projektoch (prípadné náklady budú hradené našou organizáciou) / alebo iným spôsobom na sociálnych médiách prispejú k zvýšeniu informovanosti a takýchto možnostiach pre mladých. 

PRIHLÁSENIE JE MOŽNÉ CEZ FORMULÁR TU 

PRIHLASOVANIE  čo najskôr