English for Effective Youth Work

Loading Map....

Dátum konania
24/10/2021 - 01/11/2021

Miesta konania
Birkirkara, Malta

Typ projektu:


Tréning zameraný na zdokonalenie 📈 znalostí angličtiny pre efektívnu prácu s mládežou a boj 🤼‍♂️ proti strachu z komunikácie 🗣️, prejavu na verejnosti, konfliktov a na získanie schopnosti vykonávať svoju prácu efektívnejšie, na prelome októbra novembra na Malte 🇲🇹.

Viac informácií o výmene:

CCIF Malta has been running a wide range of community based programs to assist and equip Youth Workers in their work. This training is for equipping and improving participants in their English Language skills for effective youth work .The main aim of this TC is to equip and upskill Youth workers’ to provide them with tools and methods to fight fear of therole, fear of communication, fear of public speaking, fear of conflict, fear of judgement and their ability to do their jobeffectively and efficiently.
Through empowerment of the specific competences we will be able to empower youth workers towork among diverse youths. Participants will have the chance to take part in practical activities, practicing their learningand getting feedbacks from the trainers and colleagues.

The program of activities starts by investigating the complexity ofthe role of a Youth Worker nowadays, focusing on ethics and values in Youth work and mainly on the fears (hidden andclear) and on the personal experiences of participants in their Youth work activities. The central part of the TC will bedirected to empower fundamental English speaking skills and help youth workers for overcoming these fears (not onlythose listed but even more emerging in the first day from the experiences of the participants) – fear in communication, fearof speaking in English, fear of conflict, fear of judgement, … All these activities will be addressed in the TC.
Last part of the TC will be about practicing: in groups, participants will be challenged in designing and in performing workshops, accordingto the inputs received in the previous days. After the TC, at home, participants will implement a discussion or workshop with youths on a topic of their choice..

Tréning je určený pracovníkom s mládežou, učiteľom, či ľuďom inak zapojených s prácou s ľuďmi vo veku od 18+. Účastníci budú z Bulharska Bulgaria, Rumunska Romania, Litvy Lithuania, Malty Malta, Portugalska Portugal a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 2 účastníkov.

Ubytovanie TU a strava budú počas tréningu zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 275 eur a platí sa 50 eurový poplatok.

❗️Vstup do krajiny je pre zaočkovaných voľný, rovnako to platí aj po príchode naspäť domov. Pre nezaočkovaných platia pri vstupe aktuálne protipandemické opatrenia danej krajiny a pri návrate naspäť na Slovensko je potrebné absolvovať minimálne 8 dňovú karanténu a PCR test. Podmienky sa pred projektom môžu zmeniť, momentálne však platia tieto a neočakávame ich sprísňovanie počas leta❗️

PRIHLÁSENIE JE MOŽNÉ CEZ FORMULÁR TU 

PRIHLASOVANIE  ČO NAJSKOR