Europe with(out) borders?

Tréning Europe with(out) borders? v Czersk, Poľsko
Loading Map....

Dátum konania
14/02/2017 - 21/02/2017

Miesta konania
Czersk, Poľsko

Typ projektu:


Zhrnutie o čom tréning bol:

“Europe with(out) borders?” was a project about discrimination, prejudice and intolerance. Its aims are to support youth workers or youth leaders working in areas in which the phenomena of intolerance and discrimination are on the rise or just with young people who are the first victims of these phenomena to improve their skills in a general framework for the promotion fundamental European values of respect for human rights, democracy, inclusion, peace and social cohesion.

Slovensko reprezentovali traja študenti vysokých škôl Alex, Alexandra a Martin. Strávili sme energický týždeň s participantmi z Turecka, Francúzska, Španielska, Talianska, Grécka, Estónska a trénermi z Poľska a Lotyšska. Projekt bol zameraný na ľudské práva a utečencov. Diskutovali sme o aktuálnych témach spojených so základnými európskymi hodnotami. Cieľom bolo vytvoriť komunitu ľudí s rôznymi skúsenosťami a názormi na diskrimináciu a predsudky. Spoločne sme chceli prísť na to, ako im predchádzať a riešiť už vzniknuté problémy. V spoločnosti rôznych kultúr a národností sme si uvedomili, že sa každý bez rozdielu krajiny stýkame s podobnou diskrimináciou.

Navštívili sme strednú školu v Czersku, kde sme prezentovali tému projektu. V každej skupinke bolo päť ľudí z rôznych krajín, ktorí sa venovali väčšej skupine poľských študentov. Žiakov zaujala možnosť stretnúť sa s nami, ako aj možnosť dozvedieť sa o možnostiach, ktoré ponúka Erasmus + program. Pomocou hry „Vlak“ sme ich zasvätili do témy predsudkov. Neskôr nás privítal zástupca starostky mesta Czersk a odpovedal na naše otázky. Ako malú pozornosť sme od neho dostali pohľadnice a kľúčenky.

Súčasťou projektu bol výlet na najväčší tehlový hrad v Európe Malbork. Po prehliadke hradu nás čakal chutný obed v reštaurácií a voľný čas v historickom meste Gdansk. Mali sme možnosť pozrieť si mesto a nakúpiť suveníry.

Medzi výhody projektu patrí okrem nadväzovania nových priateľstiev a získavania kultúrneho rozhľadu aj zlepšenie rečových schopností. Okrem iného sme mali možnosť zlepšiť sa v anglickom a poľskom jazyku. Spoznali sme severnú časť Poľska, počas medzinárodných večerov sme ochutnali národné jedlá rôznych krajín a diskutovali o ľudských právach a diskriminácií.