European Minority Youth Inclusion

Tréning European Minority Youth Inclusion v Mitrovica, Kosovo
Loading Map....

Dátum konania
01/02/2016 - 08/02/2016

Miesta konania
Mitrovica

Typ projektu:


Na začiatku februára 2016, Inštitút pre analýzu a rozvoj (IAD) usporiadal vôbec prvý projekt Erasmus + v Kosove, ktorý bol podporený výkonnou agentúrou EACEA a programom Erasmus+. Na projekte bolo 30 účastníkov z 10 európskych krajín s cieľom dozvedieť sa viac o integrácií menšín a sociálnom začlenenení predovšetkým mladých ľudí patriacich k menšinám.

Cieľom tréningu bolo taktiež zvyšiť povedomie predovšetkým pracovníkov s mládežou o dôležitosti sociálnej súdržnosti, tolerancii, rozmanitosti, solidarity, medzikultúrneho a medzináboženského dialógu, a zároveň informovať o spôsoboch ako môžu aj oni prispieť v boji proti diskriminácii, rasizmu, homofóbii, xenofóbii a sociálnemu vylúčeniu vo všeobecnosti v akejkoľvek forme.

Viac informácií o projekte, jeho cieľoch, aktivitách, výsledkoch, vytvorených materiáloch môžete nájsť na tejto webovej stránke http://www.minorityinclusion.wordpress.com/