Everyday heroes

Everyday heroes
Loading Map....

Dátum konania
12/11/2018 - 19/11/2018

Miesta konania
Dresden, Germany

Typ projektu:


Tréning v Drážďanoch na tému demokratických hodnôt a postoja obyvateľov k demokracii sa konal v dňoch 12. – 19. novembra 2018

Feedback od účastníkov:

Boris: 

“Keď som vo Zvolene s naloženým batohom nasadol do autobusu smer Drážďany, nevedel som čo ma čaká. Dnes, keď sa spätne pozriem na túto skúsenosť prial by som si aby som mohol do toho autobusu nasadnúť a prežiť túto skúsenosť znova. Počas toho týždňa som sa naučil strašne veľa z workshopov, ktorých som sa zúčastnil, no možno ešte viac som sa naučil od ľudí ktorých som tam spoznal. Bola to jedinečná skúsenosť, ktorú odporúčam naozaj každému, za vyskúšanie nič nedáte a možno to bude ako v mojom prípade jeden z najlepších týždňov ever :)”

Dominika: 

“V dňoch 12.-19.11.2018 som sa zúčastnila tréningu “Everyday heroes” v Drážďanoch, ktorý bol zameraný na problematiku demokratických hodnôt. Cieľom projektu bolo pozdvihnúť povedomie účastníkov o danej problematike, rozvinúť si komunikačné schopnosti a získať skúsenosti potrebné pre prácu s rôznymi multikultúrnymi skupinami a utečencami. 

Počas tréningu sme sa zúčastnili festivalu “No hate – Film festival”, ktorý bol zameraný na ľudské práva, bol prepracovaný a veľmi zaujímavý. Počas neho sme mali možnosť pozrieť si viacero zaujímavých dokumentárnych filmov, ktoré sa týkali danej problematiky. 

Ako to býva, všetko dobré sa končí rýchlo, avšak aj za ten krátky čas sme si stihli so sebou zobrať nové skúsenosti, zručnosti a celkovo sa nám rozšírili obzory, pretože sme stretli veľa skúsených ľudí z rôznych krajín a celý projekt hodnotím ako vysoko prínosný a náučný.

Ďakujem ADEL Slovakia, že som sa mohla tohto projektu zúčastniť, všetko prebehlo bez problémov a stále sa zaujímali, či je všetko v poriadku. Ak stále odkladáš rozhodnutie či ísť na takýto projekt,myslím že je to obrovská príležitosť ako sa naučiť a zažiť niečo nové, a takéto príležitosti sa predsa neodmietajú 🙂 

Ešte raz ďakujem.”

Zhrnutie o čom tréning bol:

„I did not want to be a spectator anymore“ – these words from Martin Luther King describe precisely the main aim of the proposed project. Discrimination, violence and racism are everywhere prevalent – bullying in schools, hate speech and hate crime against migrants and refugees, racist insults against LGBTs and minorities as well as sexual harassment against women. The Munich Institute for Law and Economics asked people between 16 and 76 whether they had ever witnessed a violent act. All answered with “yes” whereas when they were asked if they would have helped, 86% said no. The increasing phenomenon of xenophobia has caused a raise in violent acts in public space. On daily news we see quite often different forms of discrimination and racism against disadvantaged people. Democracy and Peace are threatened and often people are afraid or do not know how to react. But ignorance actually fuels the climate of violence. In such situations, civil courage in everyday life is needed. However, civil courage should advocate a humane and democratic interaction with one another, a culture of recognition and diversity, and the shaping and co-responsibility of an open society.
Frey (2003) describes civil courage as the willingness to engage in actions that require personal courage and relate to preserve and follow norms and fundamental rights in the society. The main aim of the training course is the promotion of civil courage based on democratic values.

To reach this overarching aim, five intermediary objectives were defined:

  • Raising the participants’ awareness about democratic values
  • Developing social and cognitive skills
  • Strengthening self-efficacy of the participants
  • Encouraging personal responsibility
  • Building self-esteem and self-confidence

The training course raised the participants’ awareness regarding the need for civil-courage in their daily life. The participants learnt how to take action and defend principles of justice, fairness and morality as well as to speak up in situations marked by injustice and racist discrimination. The participants learnt how to stand up for their opinions and rights and understand that silence is not a solution.

Účastníci boli z Albánska Albania, Macedónska North Macedonia, Česka Czechia, Cypru Cyprus, Španielska Spain, Dánska Denmark, Maďarska Hungary, Poľska Poland, Francúzska France, Grécka Greece, Srbska , Veľkej Británie United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 2-3 účastníkov.

 

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.