Final conference – Wave On Wave

Final conference - Wave On Wave
Loading Map....

Dátum konania
22/11/2018 - 24/11/2018

Miesta konania
Getxo, Spain

Typ projektu:


Záverečná konferencia projektu “Wave On Wave – Water sports for young people’s physical activity”, ktorého hlavným cieľom  bolo podporiť a zvýšiť počet mladých ľudí ktorí praktizujú vodné športy. Konferencia bola určená trénerom, aktívnym členom športových klubov so zameraním na vodné športy alebo ľuďom, ktorí sú zapojení v administratíve či rozhodovaní v oblasti športu.

Konferencia sa konala 23. novembra 2018 v španielskom meste Getxo.

Zhrnutie o čom bol tento dvojročný projekt:

Počet ľudí, ktorí aktívne športujú alebo ktorí vykonávajú inú fyzickú aktivitu sa každým rokom znižuje. Najnovší výskum hovorí, že približne 43% ľudí v aktívnom veku (18 – 55 rokov) sa nevenuje vôbec žiadnemu športu a len 7% ľudí robí nejaký šport každý deň. Ako dôvody, prečo nevykonávajú žiadne fyzické aktivity v prieskume uviedli: nedostatok času, odpor k športu, zdravotné podmienky. Zrealizovalo sa niekoľko výskumov zameraných na to, ako mladí ľudia trávia svoj voľný čas a väčšina z nich dáva tiež prednosť tráveniu času na počítači, smartphone a sociálnych sieťach. Je potrebné tiež zdôrazniť, že vodné športy nie sú na Slovensku populárne v porovnaní so športami ako je cyklistika, beh či korčuľovanie.

Preto hlavným cieľom projektu “WoW” je podporiť fyzickú aktivitu vo vodných športoch, zvýšiť počet ľudí ktorí praktizujú vodné športy a znížiť mieru nečinnosti mladých ľudí.

Ďalšie ciele projektu sú:

  1. zvýšiť dostupnosť vodných športov a znížiť prekážky, ktoré obmedzujú rovnosť príležitostí, možnosti sociálneho začlenenia a podporiť princíp prístupu “šport pre všetkých”,
  2. znížiť skorý „drop-out“ detí a mladých ľudí pri praktizovaní vodných športoch prostredníctvom nových inovatívnych metód výučby vodných športov,
  3. zlepšiť vnímanie úlohy vodných športov v oblasti vzdelávania mladých ľudí prostredníctvom nových foriem spolupráce medzi rôznymi aktérmi občianskej spoločnosti,
  4. posilniť zručnosti trénerov v organizovaní a riadení činností a podujatí v združeniach vodných športov s cieľom zlepšiť ich úlohu profesionálnych poskytovateľov osobných služieb

Aktvity, ktoré sa uskutočnili počas 2-ročného projektu:

1) tzv. „kick-off meeting“ sa konal v dňoch 8. – 10. marca 2017 v meste Pesaro, v Taliansku. Všetky aspekty projektu boli prerokované a plánované so všetkými partnermi

2) stretnutie v Nancy vo Francúzsku od 29. mája do 1. júna 2017. Počas stretnutia boli zdieľané nápady, problémy, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce vodných športov, manažmentu vodných športov, rôzne postupy a metodologické postupy vo výučbe vodných športov. Stretnutia sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí: tréneri vodných športov (plachtenie, veslovenie, kanoistika, plávanie, potápanie a pod.), vzdelávania, psychológie, zástupcovia miestnych samospráv zodpovední za rozvoj športu a projektoví manažéri.  Výsledky diskusií a odporúčania z prvého stretnutia prispeli k definovaniu stratégií a návrhov, ktoré sa uplatnili počas letného tábora pre deti.

3) letný tábor pre deti v dňoch 20. – 25. augusta 2017 v meste Getxo, v Španielsku (6 detí vo veku 10 – 14 rokov zo Slovenska, 2 tréneri a 2 pracovníci s mládežou). Išlo o interkultúrnu výmenu a spoločnú pilotnú akciu zameranú na implementáciu a hodnotenie metodík a prístupov vypracovaných počas predchádzajúceho stretnutia.

4) lokálne aktivity v každej krajine – prieskum medzi miestnymi športovými asociáciami a verejnými orgánmi zaoberajúcimi sa zdravím a podporou športu s osobitným dôrazom na vodné športy a propagačné podujatie s cieľom propagovať vodné športy, zdieľať výsledky projektu a spoločne uskutočňovať vodné športy .

5) stretnutie vo Varne, Bulharsku v dňoch 6 – 9 marca 2018, ktorého cieľom bolo analyzovať predošlý camp pre deti a naplánovať ďalší

6) letný tábor pre deti v Taliansku v meste Pesaro (20-27 august 2018)

7) záverečná konferencia (23 november 2018) počas ktorej sa budú prezentovať výsledky projektu a diskutovať o podobných budúcich projektoch

Viac fotiek z projektu si môžete tu: https://www.facebook.com/pg/ADELSlovakia/photos/?tab=album&album_id=1059772747489967

Oficiálny web projektu: http://waveonwaveproject.eu/

Záverečnej konferencie projektu sa zúčastnili delegácie z partnerských krajín Španielska Spain, Bulharska Bulgaria, Talianska Italy, Francúzska France a Slovenska Slovakia.

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.