GONEET

Tréning GONEET v Portugalsku
Loading Map....

Dátum konania
02/10/2017 - 08/10/2017

Miesta konania
Santa Cruz, Portugal

Typ projektu:


feedback od Alexandry:

Poduajtie GONEET – Generation Opportunities for „NEET“, bolo zamerané na prácu s mladými ľuďmi. Na zvýšenie informovanosti v oblasti zamestnania a uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Osobná skúsenosť a hodnotenie projektu:

Na workshopoch a počas našich tímových úloh sme rozoberali situáciu nezamestnaných z viacerých pohľadov a vďaka diskusiám, ktoré patrili ku každej aktivite sme si mohli vymieňať naše skúsenosti z praxe. Projekt mi pomohol pochopiť lepšie prácu s nezamestnanými mladými ľuďmi a poskytol mi rôzne pohľady a názory z iných krajín. Rozšíril mi prehľad o organizáciách, ktoré pôsobia v danej oblasti a pomohol naviazať novú spoluprácu. Počas celého podujatia sme mali zabezpečenú maximálnu starostlivosť a organizácia projektu bola na vysokej úrovni. Na podujatí bola veľmi dobrá priateľská atmosféra. Určite by som odporučila podobný tréning každému kto sa o danú problematiku zaujíma.

Medzi workshopy a aktivity, ktoré patrili do projektu patrili napr.:

  • Coaching the NEETs – zámerom bolo vytvoriť reálnu situáciu kedy sa snaží kouč motivovať nezamestnaného človeka; boli tu použité rôzne metódy a príklady z praxe; diskusia; analýza dôležitosti koučingu v praxi
  • Self-understanding for Employment – cieľom workshopu bolo nájsť spoločné hodnoty, ktoré majú nezamestnaní mladí ľudia. Na základe týchto hodnôt sme boli schopní nielen lepšie pochopiť ich situáciu a prístup, ale navrhnúť aj vhodné opatrenia a riešenia v konkrétnych situáciách.
  • Video Presentation – nahranie vlastného video CV a jeho rozbor. Porovnanie výhod a nevýhod oproti klasickému typu CV. Workshop nám dal priestor pre tvorbu videií a zlepšenie si grafických zručností. Taktiež bola veľmi dôležitá tímová spolupráca a manažment rozdelenia úloh za krátky čas.

Ostatné workshopy a aktivity počas projektu:

Walk of Thoughts, I was there I came here I go that way, Group Building/Leadership Brand, Market for Youth Workers, NGO Market, Action Plan.

Zhrnutie o čom tréning bol:

NEET – “Not in Education, Employment, or Training

The immediate future of Europe depends upon the 94 million Europeans aged between 15 and 29. Apart from the challenges that young people for generations have faced as they embark up on adult life, this generation will live in an era of full globalisation and will have to cope with the responsibility of an ageing population.

Being NEET has severe adverse consequences for the individual, society and the economy in general. Spending time as NEET may lead to a wide range of social disadvantages, such as disaffection, insecure and poor future employment, youth offending, as well as mental and physical health problems. European Union is more than concerned about NEET’s problem and there are various initiatives and actions being taken to reinforce youth in facing unemployment and social exclusion. But this is just a start.

Youth organizations need to act at the local level in order to ensure that more young unemployed people will be influenced by those EU actions, initiatives and policies. We have to give them again the stimulus and the chance to dream about their lives and design their future the way they want. And at the same time, we should equip them with all the necessary competences which will make them skilful hunters when searching for a job or a training.

OBJECTIVES of training course were: 

• To support young people to identify the strengths and weaknesses of their personality on several sectors;
• To develop specific skills (spoken communication, making effective presentations, networking, teamwork, etc.) which will later foster their employability;
• To gain together better understanding of the NEET issue by sharing previous successful interventions and understanding each partner role in the problem solving;
• To equip those involved with NEET youth work with skills and competencies to better support this vulnerable target group.