Good Governance in Sport

Loading Map....

Dátum konania
01/02/2018 - 30/06/2021

Miesta konania
Slovakia and around Europe

Typ projektu:


Projekt sa zameriava na hľadanie spôsobov analýzy, zhromažďovania a podporovania postupov pre správne zviditeľnenie prijatých rozhodnutí zainteresovaných strán a transparentnosti verejného financovania športových inštitúcií.

Ciele projektu:

  •  zlepšiť dobrú správu vecí verejných v oblasti športu v športových inštitúciách v Európe na lokálnej, národnej a európskej úrovni a šíriť povedomie o dobrej správe v oblasti športu;
  • analyzovať verejnú prezentáciu športových organizácií a zozbierať informácie pre ďalšiu tvorbu politík v tejto oblasti.
  • pripraviť a podporiť ďalších športových lídrov, ktorí budú uplatňovať hodnoty integrity, fair play, transparentnosti, spravodlivosti a oddanosti formou sebaralizácie a mobility odbornej prípravy;
  • vytvoriť informačné a vzdelávacie materiály o dobrej správe v oblasti športu  (zozbieranie tzv. good practices, vytvorenie publikácií a e-learningovej platformy).

Aktivity projektu:

Realizovali sme niekoľko lokálnych a medzinárodných školení, konferencií, workshopov, ale aj prieskum, výskum, vytvorili 2 publikácie a e-learningovú platformu.

Výstupy projektu:

1. Správa z výskumu – v slovenčine tu: Správa Good governance in Sport v SJ  a v angličtine tu:  Report Good Governance in Sport in ENG

2. Príručka pre športové organizácie – v slovenčine tu: Príručka a v angličtine tu: Handbok

3. Online kurz 

Ďalšie informácie:

Na projekte spolupracovalo 7 krajín – Bulharsko Bulgaria Bulgarian sports development association (koordinátor projektu), Grécko Greece – ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Taliansko Italy – Mine Vaganti NGO, Chorvátsko Croatia – Riječki Sportski Savez, Maďarsko Hungary – Remenyt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, Poľsko Poland – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii a Slovensko Slovakia – naša organizácia.

Všetky informácie o projekte je možné nájsť tu: http://www.eusport.org/goodgovernance/GGS_about

Vizualizácia realizovaných aktivít projektu: https://www.youtube.com/watch?v=7Xyy-yZlWdc  

Facebook skupina projektu, kde sú pravidelne zdieľané aj rôzne informácie v tejto oblasti – https://www.facebook.com/groups/GoodGovernanceSport/