A4 Návrh použitia obsahu Záchranného balíčka – survival kit Imappy