Konferencia “Good Governance in Sport”

Conference Good Governance in Sport
Loading Map....

Dátum konania
28/11/2019 - 03/12/2019

Miesta konania
Budapest, Hungary

Typ projektu:


Školenie a konferencia pre predstaviteľov či manažérov športových klubov,  dobrovoľníkov v rôznych športových organizáciach o dobrej správe verejných vecí v oblasti športu. Podujatie bolo súčasťou projektu “Good governance in Sport“, ktorého cieľom je zlepšenie dobrej správy vecí verejných v oblasti športu, informovanosti verejnosti a transparentnosti v športových inštitúciách v Európe na lokálnej, národnej a európskej úrovni. Zo Slovenska zúčastni 3 predstavitelia zo Slovenskej lyžiarskej asociácie, Slovenskej plaveckej federácie a Slovenského klubu turistov.

 

Video z podujatia tu: https://www.youtube.com/watch?v=umW9OCrQngA&fbclid=IwAR0fI5ilqoMiAqxuDZQNUAghc0OSILmrRzMot2won1yy31dtkegCU40uyX4

Viac info o konferencii a školení:

During this activity, we presented the analysis to the organizations we have monitored and provided participants with consultations about improving their results. Certification module consisted in a 3 days training for management staff of sport organizations at national and local level, but the participating experts were able to reform their organizations, based on the knowledge they gained and on the recommendation we launch.

Results of the certification module:

  1. 21 prepared and trained management staff of sport organizations at national and local level
  2. Increased knowledge and attention on good governance in sport topic and their level of implementation in the organizations they represent;
  3. Self-learning path presentation during the event.

Full information about the project: http://www.eusport.org/goodgovernance

Účastníci boli z Talianska Italy, Bulharska Bulgaria, Grécka Greece, Maďarska Hungary, Chorvátska Croatia a  Slovenska Slovakia.