Mediation 4 Integration 2.0

Loading Map....

Dátum konania
24/08/2021 - 29/08/2021

Miesta konania
Vila Real, Portugal

Typ projektu:


A čo tak tréning o mediácii a rozvoji svojich koučingových schopností na konci leta na severe krásnej prírody Portugalska? 

Viac informácií o tréningu:

The Traning Course “Mediation 4 Integration – 2.0”, is a project organized by Associação Nacional from Body to Soul, that has as main topic the development of the mediation and coaching as a developer of integration.
Funded by the Erasmus + program, the Training Course will happen between the dates of 24th and 29th of August 2021. The Project “Mediation 4 Integration 2.0” has as main objective the mediation and coaching methodologies as a facilitator of the development of techniques of integration. Our objective is to make participants, from different European countries, think together and develop skills.
We intend to make an impact at a personal level, giving them the tools to increase their employment opportunities while disseminating it on their own cities and turn them active and alive, being actively cooperative to their community. The activities are always prepared in a non-formal learning perspective, participatory methodologies that enable participants to learn in a practical and reflective way. This Training Course also proposes the development of civic, social, creativity and teamwork skills among young Europeans of different nationalities and different cultures. With extensive experience at local and national level, the Associação Nacional from
Body to Soul it considers that this is the next step in these experiences and considers this second phase of the project crucial. The importance of sharing information and education among participants of different
realities and scenarios, as well as the exchange of experiences among the partner associations
should be mentioned.

Tréning  je určený všetkým pracovníkom s mládežou, lídrom, učiteľom, vychovávateľom či ľuďom pracujúcim s mládežou vo veku od 18 rokov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o téme, posunúť nadobudnuté vedomosti ďalej a spoznať nových ľudí.

Účastníci budú z Rumunska Romania, Portugalska Portugal, Talianska Italy, Poľska Poland, Španielska Spain a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 3 účastníkov.

Ubytovanie TU a strava budú počas tréningu zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 360 eur a platí sa 50 eurový poplatok.

❗️Vstup do krajiny je pre zaočkovaných voľný, rovnako to platí aj po príchode naspäť domov. Pre nezaočkovaných platia pri vstupe aktuálne protipandemické opatrenia danej krajiny a pri návrate naspäť na Slovensko je potrebné absolvovať minimálne 8 dňovú karanténu a PCR test. Podmienky sa pred projektom môžu zmeniť, momentálne však platia tieto a neočakávame ich sprísňovanie počas leta❗️

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí po návrate na Slovensko a keď to situácia dovolí, zrealizujú krátky workshop v škole alebo v kaviarni pre pár ľudí, prípadne iné športové či kultúrne podujatie, kedy im v krátkosti predstavíte program Erasmus+ a možnosti účasti na takýchto podobných projektoch (prípadné náklady budú hradené našou organizáciou) / alebo iným spôsobom na sociálnych médiách prispejú k zvýšeniu informovanosti a takýchto možnostiach pre mladých. 

PRIHLÁSENIE JE MOŽNÉ CEZ FORMULÁR TU 

PRIHLASOVANIE  Čo najskôr