More cooperation, less competition

Mládežnícka výmena pri vode - Lubie
Načítanie mapy…

Dátum konania
05/09/2017 - 11/09/2017

Miesta konania
Zatonie, Poland

Typ projektu:

Vybraní účastníci

 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ
 • Hosťujúci používateľ


feedback od jedného z účastníkov:

“Hodnotenie výmeny je rozhodne pozitívne. Doprava autami bola top!  O ubytovanie a stravu sa organizátor postaral veľmi dobre. Ubytovanie „Polubie centrum rekreacyjno- wypoczynkowe“ sme si rýchlo obľúbili. Organizátor realizoval svoj projekt ako premiérový a urobil všetko, čo bolo v jeho silách.
Vďaka Mária Rusnáková za vedenie slovenského tímu a za aktívne podieľanie sa na tvorbe programu. Realizovanými workshopmi a vystupovaním potvrdila, že je líderkou na správnom mieste 
Lokalita v poľských lesoch, západy slnka nad jazierkom, návšteva národného parku či spev pesničiek v slovenských krojoch (doprovod ukulele )- zanechalo to vo mne príjemné spomienky.” Ján

Zhrnutie o čom mládežnícka výmena bola: 

Počas projektu zameraného na spoluprácu medzi mládežou si účastníci mali možnosť zlepšiť svoje schopnosti:

 • efektívnej komunikácie
 • budovanie si dôveryhodnosti
 • riešenia problémov
 • nadobudnutia pocitu zodpovednosti
 • motivácie dosiahnuť svoje ciele

Výsledkom projektu bol  vzájomná dôvera medzi účastníkmi, schopnosť popasovať sa s problémami a konfliktmi a motivácia byť aktívny účastník so zodpovedným prístupom.

Na výmene boli účastníci z Bulharska , Poľska a samozrejme Slovenska . Z každej krajiny bolo 6 účastníkov.