No Pain No Gain

Map Unavailable

Dátum konania
08/08/2021 - 16/08/2021

Miesta konania
Pärnu, Estonia

Typ projektu:


Mládežnícka výmena počas ktorej sa spoločne dostanete na správnu cestu k zdravému stravovaniu k správnym fyzickým návykom v štvrtom najväčšom meste Estónska. 

Viac informácií o tréningu:

The idea of a youth exchange has been born thanks to today’s declining physical activity habits among youth, which is related to the current changing labor market, which favors seated occupations, low mobility and economic well-being. It is enhanced by marketing, forming our traditions and preferences. This youth exchange provides knowledge about dietary health risks as well as the risks associated with daily habits. During the youth exchange, we find a common approach to both healthy eating and having good physical habits. Participants in this youth exchange are interested in acquiring knowledge about healthy eating and analyzing everyday habits. The youth exchange will be held in Estonia in August 2021, during which young people will learn from each other through games and creativity-enhancing tasks through non-formal learning about risks arising from their habits of their everyday life and finding healthy alternatives to them. The knowledge gained in this youth exchange gives participants more information for healthy choices in life. We support the engagement of the initiative, giving each young person the opportunity to conduct an energizer or a workshop, which gives them the experience of how to organize or share knowledge at local level after the project. Young people also gain knowledge of other cultures and nationalities, with 30 people participating from 6 countries.


Mládežnícka výmena  je určená mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. Účastníci budú z Litvy Lithuania, Slovinska Slovenia, Portugalska Portugal, Bulharska Bulgaria, Estónska Estonia a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 5 účastníkov.

Ubytovanie TU a strava budú počas výmeny zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 275 eur a platí sa 50 eurový poplatok.

❗️Vstup do krajiny je pre zaočkovaných voľný. Pre ostatných platia aktuálne protipandemické opatrenia. Podmienky sa pred projektom môžu zmeniť, momentálne však platia tieto a neočakávame ich sprísňovanie počas leta❗️

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí po návrate na Slovensko a keď to situácia dovolí, zrealizujú krátky workshop v škole alebo v kaviarni pre pár ľudí, prípadne iné športové či kultúrne podujatie, kedy im v krátkosti predstavíte program Erasmus+ a možnosti účasti na takýchto podobných projektoch (prípadné náklady budú hradené našou organizáciou) / alebo iným spôsobom na sociálnych médiách prispejú k zvýšeniu informovanosti a takýchto možnostiach pre mladých. 

PRIHLÁSENIE JE MOŽNÉ CEZ FORMULÁR TU 

PRIHLASOVANIE  čo najskôr!