Once upon a time

Mládežnícka výmena v Poľsku
Loading Map....

Dátum konania
25/11/2017 - 02/12/2017

Miesta konania
Poronin, Poland

Typ projektu:


feedback od jednej účastníčky: 

“Na prelome novembra a decembra som sa zúčastnila mládežníckej výmeny v malebnej poľskej dedinke Poronin blízko Tatier. Táto výmena bola trochu neobvyklá nakoľko učastníci boli len z 3 krajín-Ukrajina,Poľsko a Slovensko. Všetko slovanské krajiny, pretože téma bola zameraná na slovanské legendy,zvyky a tradície. 

Prostredníctvom predstavení, ktoré sme museli hrať a ďaľších rôznych aktivít som spoznala kultúru,legendy a históriu našich susedných krajín.

Bohužiaľ som po asi 3 dňoch ochorela. Hoci vonku bolo nádherne ako z rozprávky Mrázik, horúčka a kašeľ ma nútili zostať v posteli. Nezúčastňovala som sa ani na spoločných aktivitách a workshopoch. No spoločnosť mi nechýbala, všetci z nášho tímu sa o mňa zaujímali a starali. Nakoniec som musela  navštíviť aj lekára. No aj vďaka pomoci Lucky Redajovej, ktorá sa o mňa postarala odborne ako zdravotná sestra som sa zvládla vrátiť ako tak v poriadku domov. 

Mohlo by sa zdať, že ma to odradí do budúcnosti, avšak táto výmena je pre mňa skôr cennou skúsenosťou,že za akýchkoľvek okolností sa to dá zvládnuť a zobrať si z toho len to dobré.”  

Veronika

Zhrnutie o čom výmena bola: 

The main theme of the project are Polish, Slovak and Ukrainian legends, traditions, Slavic customs and rituals. Our main aim was not only to deepen and to gain knowledge about our cultures, but also to establish intercultural dialogue, to raise awareness of cultural identity and become more open-minded and tolerant towards our heritage, but also ourselves.

As a young people and students, we have passions and hobbies, which we wish to develop, therefore we have created this project. Many activities were organized using methods of non-formal education and using English for communication (integration games, themed activities, discussions, evaluations, city game, national and regional evenings, meetings with local community etc.).

Within the project, we also created a book of legends, traditions and customs ”Once upon a time: chronicles of Slavic lands” with original legend, which w worked on during youth exchange and which we shared in the dissemination of results phase. The project was an opportunity for us to gain valuable experience, knowledge, new friendships and attitudes, that will have a positive influence on our future.

Mládežnícka výmena bola určená mladým ľuďom vo veku 15 – 19 rokov. Účastníci boli z Poľska Poland, Ukrajiny Ukraine a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 12 účastníkov