Our garden – Our life

Loading Map....

Dátum konania
08/07/2017 - 18/07/2017

Miesta konania
Nagykálló , Hungary

Typ projektu:


feedback od jedného z účastníkov:

„Our garden – Our life 8 – 18 júl.Témou bolo budovanie komunitnej záhrady. Skvelý pocit po ukončení záhrady a krásne strávené leto v kruhu príjemných ľudí. Veľmi pekne sa vám chceme poďakovať a zasielame Vám spoločnú fotografiu slovenského tímu.“ Daniel 

V dňoch 8. – 18. júla 2017 sa v Maďarsku konala výmena počas ktorej jej účastnici tvorili komunitnú záhradu.

Zhrnutie o čom výmena bola:

The final result of the project was to create a community garden with five families who will use it after the project. We wanted to make participants to be ready for create changes. Participants can experience what is like to accomplish an innovative initiative and also what is like to help people in need. An other important aspect of the exchange was promoting environmental awareness and sustainable lifestyle. In the community garden we planted vegetables, herbs and fruit trees which can live without any chemicals and we used also recycled tools (crates, buckets, barrels, tires) to plant them. During the program participants learnt basic knowledge about gardening, plants, how to take care about them without chemicals, they learnt the most effective ways to plant them to be the most productive

Na výmene boli účastníci z Bulharska Bulgaria, Slovenska Slovakia, Grécka Greece, Talianska Italy a Rumunska Romania. Z každej krajiny bolo 6 účastníkov.