Rural but Crucial

Loading Map....

Dátum konania
12/06/2017 - 21/06/2017

Miesta konania
Tsaghkadzor, Armenia

Typ projektu:


feedback od vedúceho skupiny:

“Počas deviatich júnových dní sa 5 Slováci zúčastnili medzinárodnéj mládežníckej výmeny v Arménsku. Na tomto projekte mali možnosť spoznať rozvojovú situáciu arménskych poľnohospodárskych oblastí, ako aj spôsoby ako sa dá podporiť rozvoj vidieka. Zámerom projektu bolo, aby účastníci objavili potenciál, ktorý ponúkajú tieto oblasti a aby sa nad ním zamysleli a hľadali spôsoby ako sa dá využiť. Za pomoci neformálneho vzdelávania si rozšírili svoje vedomosti a rozvinuli svoje osobnostné a podnikateľské zručnosti. Naučili sa využívať plánovacie schémy, či vytvoriť podnikateľský plán. Nechýbali ani výlety a spoznávanie nových k ultúr, jedál a ľudí. V neposlednom rade sa vďaka tomuto projektu vytvorili aj nové kamarátstva. Účastníci mali možnosť spoznať aj krásy arménskej prírody, jej históriu a kultúru, ale aj navštívili neďaleké Gruzínsko.” Michal

Zhrnutie o čom výmena bola:

Some of us were born in big crowded cities, the others in small towns or villages with beautiful nature and breathtaking landscapes. But somehow most of us seek to remove to more developed industrial places convinced that it will increase our chances of better job and life itself, thus underestimating the opportunities that could offer us our home place. Nowadays rural development is more than ever before linked to entrepreneurship. Rural entrepreneurship in its turn has an enormou employment potential and the promotion of entrepreneurship among youngsters aimed at rural areas can be used as youth unemployment tackle strong tool.

Ability to discover the potential of rural areas from labor market perspective and the development of entrepreneurial competencies among youth is of essential importance as it can have two-side strong impact; employability facilitation and rural areas development. Our working team with various non-formal learning methods and with learner-based participatory principles created a space and conditions for young people for self-empowerment and re-evaluation of certain topics.

They identified new possibilities and develop useful personal and social skills. Meantime they had an opportunity to meet local and see examples of successful rural entrepreneurship and get motivated as well as will motivate locals with their presence and interest in rural development. Youth exchange gathered 40 young people and youth leaders from 8 countries that are interested in rural areas beneficial potential as well as in development of their entrepreneurial competencies.

Objectives of youth exchange were:

  • to increase young people’s self- empowerment
  • to develop entrepreneurial competences of young people
  •  to promote the development of rural areas
  •  to form a network among like-minded organizations and individuals with an interest in long-term cooperation in the field of the youth exchange/training/seminar
  • to develop follow-up projects on the similar topics

Na výmene boli účastníci zo Španielska Spain, Estónska Estonia, Bieloruska Belarus, Slovenska Slovakia, Ukrajiny Ukraine, Rumunska Romania a Gruzínska Georgia.

 

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.