SEE ME GR&OW

Loading Map....

Dátum konania
24/07/2021 - 30/07/2021

Miesta konania
Pedoulas, Cyprus

Typ projektu:


Spolu s ďalšími mladými podnikateľmi a ľuďmi zaujímajúcimi sa o danú oblasť z Talianska, Portugalska a Grécka sme sa zúčastnili výmenného pobytu na Cypre počas leta 2021. Aj napriek pandemickým opatreniam naša cesta prebehla hladko a v poriadku. Tréning bol zameraný najmä na rozvíjanie tímovej spolupráce účastníkov, zlepšenie podnikateľských a manažérskych zručností a kladení dôrazu na rozvoj „soft skills“ mladých podnikateľov. Všetky spomenuté zručnosti a vedomosti sme sa učili na základe skupinových aktivít a rôznych prednášok rozdelených do jednotlivých dní.

V strede týždňa sme mali možnosť spoznať okolie nášho ubytovania. Večer sme zakončili tradičnou „culture night“, kde jednotlivé krajiny predstavili svoju kultúru, či už formou prezentácie alebo divadelnej ukážky 😊Celkovo to bol týždeň, ktorý sme si všetci užili. Vytvorili sme nielen nové priateľstvá, ale i sieť mladých ľudí, ktorí sa neváhajú pustiť do podnikania a navzájom sa podporovať. I po programe sme zostali v kontakte a na spoločnej platforme zdieľame naše skúsenosti a nápady naprieč krajinami. Ak čo i len trochu váhaš, Adel odporúčame všetkými desiatimi!

  • Jan

Viac informácií o tréningu:

This project aimed to up-skill youth workers, those who are already self-employed, freelancers, and provide business advice to improve soft skills, management skills and their future prospects for creating a sustainable entrepreneurial practice.

The goal of this learning event consisted of 3 thematics:

  1. Introduction of the participants: To develop cooperation and team spirit about the common goal in a non-formal manner.
  2. Up skill the entrepreneurial and management skills of the participants: Generating applicable business ideas, analysing the market, use their resources efficiently and effectively, finance their enterprise wisely & strategic business planning.
  3. Focus on developing the necessary soft skills for entrepreneurs.

Objectives: 

  • To combat discrimination, inequality and other forms of exploitation in the workplace.
  • To learn, through sharing of practices and regulations, the realities in other countries. What kind of opportunities and possibilities do self-employed have? What are the risks of being self-employed and what are your benefits?
  • To create a European network amongst at least the four organisations who work with youth, advocacy and labor rights to ensure the exchange of good practices and support of SE rights.
  • To foster participants’ knowledge, skills and abilities about entrepreneurship and sound management skills.
  • To help the participants to develop their soft – skills.
  • To equip youth workers and youth self – employed with the basic concept and skills of advocacy to be able to create their own intervention.

Účastníci boli z Talianska Italy, Grécka Greece, Portugalska Portugal, Cypru Cyprus a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny boli po 4 účastníkov.