Smart Copy-Paste

Map Unavailable

Dátum konania
31/05/2020 - 31/01/2022

Miesta konania
Slovakia, Poland, Lithuania, Slovenia

Typ projektu:


“Smart Copy-Paste” – projekt o veľmi aktuálnych témach ako bezpečnosť na internete, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo či autorské práva, ktoré sú veľmi dôležité, ale venuje sa im len veľmi málo pozornosti v školskom prostredí. Vytvorili sme preto vzdelávací modul a rôzne metódy workshopov o týchto témach, ktoré sme následne zrealizovali na školách. Okrem toho sme vytvorili krátke a zároveň vtipné edukačné animované videá a komiksy a rozšírili vytvorené materiály medzi učiteľmi a inými pracovníkmi s mládežou, aby podobné aktivity realizovali aj v ďalších školách a organizáciách. Na projekte sme spolupracovali s partnermi z Poľska, Slovinska a Litvy.

Viac informácií o projekte v angličtine:

Objectives
– increating the youth educators, leaders knowledge, skills about copyright rules, especially about RE-PRODUCTION & INTELLECTUAL PROPERTY, DATA IMAGE PROTECTION, BASIC COPYRIGHT RULES AND INNOVATIONS, INVENTIONS & PATENTS
– increasing the youth educators, leaders’ skills how to implement copy right activities during their classes, lessons
– increasing the knowledge about basic copyright rules among youth
– increasing the awareness about how crucial nowadays is this topic – that it touches our everyday life, and we do not notice that; that we should be focused on it, because it is also law,
– increasing our staff skills on how to implement copyright rules activities

Implementation

During the project lifetime we implemented:
– a handbook with scenarios, exercises and videos about 5 topics – INTRODUCTION TO THE TOPIC, RE-PRODUCTION & INTELLECTUAL PROPERTY, DATA IMAGE PROTECTION, COPYRIGHT RULES AND INNOVATIONS, INVENTIONS & PATENTS). The handbook is available in English, Polish, Slovak, Slovenian and Lithuanian. In each country also the pilot testing happened. – 75 people tested the program.
– 4 topics of animation about copyright rules. Together we have 15 animations.
– 4 comic books about Image and personal data protection, Patent rules, Reproduction and intellectual property, Introduction to the copyright rules
– we organized dissemination events during which we presented the results and how to use it and debates during which we discussed copyright rules 

 

– 2 transnational meetings to establish the appropriate schedule for our project: 

Pictures from meeting in Slovakia

Pictures from meeting in Slovenia

– joint staff meeting for our staff about including the topic of copyright rules in youth activities

Results

– 5 handbooks with scenarios, exercises and videos about 5 topics – INTRODUCTION TO THE TOPIC, RE-PRODUCTION & INTELLECTUAL PROPERTY, DATA IMAGE PROTECTION, COPYRIGHT RULES AND INNOVATIONS, INVENTIONS & PATENTS) in English, Polish, Slovak, Slovenian and Lithuanian.
– 75 people who tested the program and gave their remarks about it
– 4 topics of animation about copyright rules. Together we have 15 animations.
– 4 comic books about Image and personal data protection,

All results are available HERE

WEB PAGEhttps://smartcopypaste.eu/
FACEBOOK PAGEhttps://www.facebook.com/Smart-Copy-Paste-107226421410330