The magic glasses

The magic glasses - mládežnícka výmena Erasmus vo Španielsku
Map Unavailable

Dátum konania
12/08/2019 - 20/08/2019

Miesta konania
Iscar, Spain

Typ projektu:


Mládežnícka výmena, počas ktorej sa účastníci naučili viac o športe a tom, akú úlohu zohráva v živote zdravotne znevýhodnených. Mládežnícka výmena sa konala v dňoch 12. – 20. augusta v španielskom meste Iscar.

Ako bolo?

“V bežnom živote nám často vôbec nenapadne aké šťastie je to, že sme sa narodili zdraví, bez mentálneho či fyzického postihnutia. Neuvedomujeme si, že aktivity, ktoré vykonávame denne by vyzerali úplne inak ak by sme nemali ruku či trpeli slepotou. Avšak, po tom čo sme mali možnosť vyskúšať si rôzne športy ako napríklad yoga, beh pre nevidiacich či basketbal na invalidnom vozíku alebo plniť rozličné úlohy ako nakupovanie potravín a obedovanie zatiaľ čo sme “boli dočasne postihnutí” sa nám mnohým na túto problematiku zmenil pohľad. Aj keď zdravý človek nikdy úplne nepochopí aký je život s postihnutím, po tomto projekte sme k tomu aspoň o krôčik bližšie.” Patrícia Kroupová (jedna z účastníčok výmeny)

 

Zhrnutie o čom mládežnícka výmena bola:

When a person is affected by a disability, must face a double task:

  • All people facing a threat situation suffer a strong emotional impact, which allows the person to accept and adapt to the situation.
  • Secondly, he must adapt to a new lifestyle different from the one he was used to, to a new situation.
    Every individual develops his own means to deal with this type of situation, means that are translated by a series of more or less useful reactions. For this reason, reactions to disability are usually an example of their habitual way of reacting to stress.

Also sports and physical activity can develop a feeling of freedom for the disabled and allow a manifestation of infinity of emotions that they need to show such as: anger, confusion, anguish, disappointment or frustration among others, as well as fear or the joy of facing new situations to experience. Therefore, sport can be a very useful tool that is available to everyone

We believe that adapted sports will not reach the importance it deserves as long as society continues to place limits on the disabled. These invisible limits are stronger than the physical limits suffered by people with some type of disability. There are still those prejudices that do not benefit anyone and nevertheless greatly harm this group that today continues to be a great unknown, marginalized at times, by shame and compassion, which diminish their freedoms.

Therefore in this exchange we wanted to make understand to the participants through the practice and study of various adapted sports that the sport practiced by the disabled population, also has a function educational. We therefore used physical activity as a means of learning, not only physical skills but also psychological, enhancing the autonomy of the athletes with disabilities and facilitating their social relationships.

In the same way that people without disabilities find in sports a means of social facilitation, the disabled population finds sport benefits both physical and psychological, feeling competent in that practice that they perform and serving this practice as an enhancing factor of self-esteem and of social competence. Likewise, the participants learnt psychological techniques, making it easier to meet the needs of the population with which they work.

Mládežnícka výmena bola určená mladým ľuďom vo veku od 18 – 30 rokov. Účastníci boli zo Španielska Spain, Portugalska Portugal, Česka Czechia, Bulharska Bulgaria, Francúzska France a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 5 účastníkov.