The NEET challenge

Loading Map....

Dátum konania
22/06/2021 - 30/06/2021

Miesta konania
Torremolinos, Spain

Typ projektu:


Tréning o tom ako zlepšiť zručnosti práce s nezamestnanou mládežou na juhu Španielska 

Ako bolo?

Vďaka organizácii Adel som sa mohla zúčastniť spolu s ďalšími tromi účastníkmi zo Slovenska na tréningovom kurze v Španielsku. Tréning prebiehal pod názvom “NEET challange” v meste Torremolinos blízko Malagy od 22-30.6. Každý deň sme sa zaoberali problematikou NEET’s. Sú to mladí ľudia, ktorí sa nevzdelávajú, nezúčastňujú sa žiadnej dobrovoľníckej činnosti, nepracujú a ani si prácu nehľadajú. Celý pobyt sme robili aktivity a projekty k tejto problematike a zaoberali sme sa otázkou ako pomôcť týmto mladým ľudom. Pretože pre náš štát predstavujú veľkú hrozbu, ktorej sa snažíme predísť. Najhoršie je to, že aj napriek snahe mnohých ľudí, je týchto NEET’s každým rokom stále viac a viac. Mimo tejto témy sme mali aj aktivity na zlepšenie našich komunikačných schopností a na spoznanie ostatných účastníkov. Náš voľný čas sme trávili s účastníkmi z týchto krajín: Španielsko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko a Nemecko. Najviac sme sa o týchto krajinách dozvedeli na “intercultural night” kde každá krajina v krátkosti prezentovala svoju krajinu, zvyky a tradície, ale aj svoje typické jedlo, ktoré sme mali možnosť ochutnať. Taktiež sme aj veľa cestovali. Počas voľného dňa sme navštívili stredoveký komplex palácov nazývaný Alhambra v Granade. Navštívili sme aj mnohé múzea v meste Malaga. Ako napríklad Picasso múzeum, múzeum Pompidou a múzeum Carmen Thyssen. Počas tohto projektu sme sa naučili množstvo nových informácií, spoznali sme veľa skvelých ľudí a taktiež sme veľa cestovali. Bol to zážitok, ktorý nám toho dal hrozne veľa a už sa nevieme dočkať na ďalší Erasmus+.
– Anna Košková

Viac informácií o tréningovom kurze: 

The main aim of “The NEET challenge” was to equip youth workers with the necessary skills and educational tools in order to be capable to offer voluntary activities which will help NEET to make the first step, either for employment or education/training.

In this regard, some of the specific objectives of the project were:

-to provide youth workers with useful, non-formal educational tools that are essential for analyzing the reality of young NEETs, whilst simultaneously empowering young NEETs in their communities to convert their potentials into opportunities;

– to understand the impact of having young people in a NEET situation and explore local realities;

-to learn about interventions and forms of support to early school leavers and so prevent future NEET situations;

-to give youth workers the necessary knowledge to favor the transition from school to work and so fostering employability of young NEETs.

Účastníci boli z Lotyšska Latvia, Poľska Poland, Španielska Spain, Talianska Italy, Nemecka Germany a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny boli 4 účastníci.