The right is to have rights

Loading Map....

Dátum konania
24/08/2020 - 31/08/2020

Miesta konania
Berlin, Germany

Typ projektu:


Ponuka bola pre pracovníkov s mládežou, aktívnych členov alebo dobrovoľníkov v rôznych organizáciách zúčastniť sa tréningu v dňoch 24. – 31. augusta na tému rozvíjania vedomosti a zručnosti výchovy k ľudským právam s mladými ľuďmi z minorít.

Viac info o čom bol tréning:

Copernicus Berlin e.V. (coordinator)is a non-profit organization established in Berlin, in 2000, which pursues the goal of providing of talented and socially-engaged students from specific regions (Eastern Europe, Central Asia, and Caucasian countries), an opportunity to enhance their educational and professional experience.Moreover, the organization increases students’ employability by enhancing their professional qualifications. Copernicus Berlin e.V. selects socially-active students and works to further develop their critical thinking and analytical skills. This allows them to have an effective impact within their social spheres.

The main aim of TRTHR was to develop youth workers’ knowledge and skills in key concepts of human rights education with minority young people.

The project used non formal learning methodology including methods such as: ice breakers, energizers, name games, reflection groups, working into intercultural subgroups, facilitated discussion, creative presentations, simulation, case study and debates.

 

Účastníci boli z Grécka Greece, Bulharska Bulgaria, Španielska Spain, Talianska Italy, Rumunska Romania, Litvy Lithuania, Nemecka Germany a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 4 účastníkov.

Tréningový kurz bol realizovaný organizáciou .