The Timeless Soul

Loading Map....

Dátum konania
08/03/2021 - 14/03/2021

Miesta konania
Iscar, Spain

Typ projektu:


Mládežnícka výmena o potrebách medzigeneračného vzdelávania na podporu a posilnenie  medzigeneračnej a medzikultúrnej solidarity.

Viac informácií o mládežníckej výmene:

Europe is aging, according to the 2019 Report on Demographic Aging produced by the Working Group on Population Aging of the EU Economic Policy Committee. In four decades around two million older people will be part of the world population. On the other hand, the world in which we live is different from that in which we were born, that is, much more urbanized and with an accelerated technological advance. Consider the following, about three-quarters of the elderly population is not adapted to development, a percentage that tends to increase in the coming decades.

On the other hand, we have the context of a young adult who is “trapped” in a society that devours time and the efforts derived from stifling competitiveness in some cases, and that does not lead in most cases to having time. necessary to serve senior adults and learn from their extensive experience acquired over the years and that we are surely wasting.

Intergenerational learning is an excellent mechanism to promote transformative education. People learn from each other by observing, imitating, and modeling. Intergenerational learning programs provide very remarkable learning opportunities and promote a change of attitude from one generation to another. As a side effect, intergenerational and intercultural solidarity is also enhanced, a feature that is more than necessary in view of the current European socio-economic climate.

General objectives of the project:
– Identify what are the intergenerational processes and methodology, their characteristics and benefits.
– Promote processes and tools based on intergenerational exchanges of experiences based on intergenerational learning methodology and mutually benefit from their results.
– Promote cohesion and break down the barriers of prejudice and stereotypes created about age groups, promoting the intergenerational relationship between young people and senior adults.

Mládežnícka výmena je určená všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o téme, chuť vycestovať a spoznať Španielsko vo veku od 18 – 30 rokov.

Účastníci budú z Talianska Italy, Turecka Turkey, Slovinska Sierra Leone,  Cypru Cyprus, a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 4 účastníkov.

Ubytovanie a strava budú počas tréningu zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 360 eur a platí sa 50 eurový poplatok.

PRIHLASOVANIE  bude spustené pár týždňov pred začatím projektu. Dátum je zatiaľ predbežný a môže sa zmeniť. Možnosť prihlásiť sa budeme zdieľať na našich sociálnych médiách, takže nás stačí sledovať.