Transnational Youth Forum about Youth Unemployment

Loading Map....

Dátum konania
30/04/2015 - 03/05/2015

Miesta konania
Bratislava

Typ projektu:


Transnational Youth Forum about Youth Unemployment (Medzinárodné mládežnícke fórum o nezamestnanosti mládeže) sa zúčastnilo 48 účastníkov z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Grécka, Maďarska, Talianska, Španielska, Slovenska, Poľska, Portugalska, Rumunska v Bratislave, hlavnom meste Slovenska kde všetci spoločne diskutovali o jednom z najdôležitejších súčasných problémov v EÚ – nezamestnanosť mládeže a hľadať možné riešenia súčasnej situácie. Medzinárodné mládežnícke fórum o nezamestnanosti mládeže sa konalo v dňoch 30. apríla – 3.mája 2015.

Na konci roku 2013, bolo 5,6 miliónov mladých ľudí v EÚ bez práce, čo je viac ako dvojnásobna miera nezamestnanosti dospelých. Práve teraz viac ako inokedy, Európa sa musí stať bok po boku s mladými ľuďmi. Teraz viac ako inokedy, v čase krízy, ich prítomnosť a ich budúcnosť je v stávke. Chceme presadiť konečne otvorený dialóg, diskusiu a riešenia o najnaliehavejšie európskej otázke: nezamestnanosť mládeže, zvýšiť povedomie o prepojení medzi vzdelávaním a trhom práce, o možnostiach a politikách na boj proti zamestnávaniu mladých ľudí na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni – a to nielen medzi politikmi, ale aj najdôležitejšími zainteresovanými stranami – nami- mladými ľudmi.

Prostredníctvom interaktívnych aktivít, ako prezentácie, diskusie, pracovné skupiny, stretnutia s rečníkmi, workshopmi  účastníci hľadali nové inovatívne nástroje a osvedčené postupy pre lepšiu zamestnateľnosť a nárast podnikateľských aktivít medzi mladými ľuďmi. Naším cieľom nebolo vytvoriť ďalšiu správu o nezamestnanosti mladých ľudí, ale presadiť empirický prístup „zdola – nahor“ – zdieľať skutočné prekážky mladých ľudí pri hľadaní zamestnania a vytvoriť odporúčania a možné opatrenia v tejto oblasti. Potrebujeme totiž slová a riešenia, od mladých ľudí – to je skutočná demokracia, pretože my nie sme len budúcnosť ako to všetci hovoria, ale my sme tu, aj v súčasnosti!

Ciele projektu:

– diskutovať o nezamestnanosti mladých ľudí a zdieľať fakty, hlavné problémy, príčiny nezamestnanosti mladých ľudí v každej zúčastnenej krajine;

– preskúmať osvedčené postupy, nástroje, metódy, politiky voči nezamestnanosti mladých ľudí zo strany vlád, univerzít podnikov, mimovládnych organizácií;

– analyzovať systém vzdelávania a potrieb trhu práce, university-business partnerstvo, podnikateľské prostredie, politiky trhu práce, úlohu mimovládnych organizácií a potenciál mobilitných programov posilniť zamestnateľnosť mladých ľudí

Výsledky:

– informácie o dobrých praktikách. nástrojov, politík voči nezamestnanosti mladých ľudí v zúčastnených krajinách, program mládežníckej garancie a jedinečné pracovné príležitosti;

– odporúčania, ako zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí na európskej, národnej a miestnej úrovni;

– nové projekty, iniciatívy, eventy, kampane v oblasti nezamestnanosti mládeže a spolupráce medzi mladými ľuďmi a organizáciami z rôznych krajín.

Odporúčania aj prezentácie môžete nájsť – TU

Fotky z projektu môžete nájsť na našej facebook stránke: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659484077518838.1073741837.305410102926239&type=3