United Against Hate Speech

United Against Hate Speech
Loading Map....

Dátum konania
03/06/2019 - 12/06/2019

Miesta konania
Struga, Macedonia

Typ projektu:


Mládežnícka výmena “United Against Hate Speech” (3.-12. júna 2019) sa uskutočnil v malebnom mestečku Struga, ktoré sa nachádza na juhozápade Severného Macedónska. Účastníci pochádzali zo šiestich krajín – Turecka, Bulharska, Slovenska, Talianska, Severného Macedónska a Poľska.

Hlavným cieľom projektu hosťovskej organizácie “Next Generation” zo Severného Macedónska bolo nájsť efektívny spôsob zabránenia nenávistným prejavom online a offline. V prvom rade sme mali možnosť rozvíjať svoje schopnosti v multikulturálnom prostredí. Na začiatku sme sa zúčastnili rôznych spoločných aktivít, aby sme lepšie spoznali seba aj ostatných, dozvedajúc sa tak viac o svojich silných stránkach a výzvach projektu.

Okrem toho sme získali kontakty využiteľné v budúcnosti a tým aj rozšírili svoje obzory. Následne sme sa dozvedeli viac o témach, ako sú napríklad diskriminácia, sociálna exklúzia, sloboda prejavu a tak ďalej. Rozoberali sme pozitívne a negatívne efekty médií masovej komunikácie, ako aj stereotypy priradené účastníckym krajinám, porovnávajúc naše názory na ne. V otvorenej diskusii sme prezentovali svoje myšlienky a následne formulovali výrazy asociované s témou nenávistných prejavov, ako aj ich definície.

Našou konečnou úlohou bolo vytvoriť kampane zdieľajúce spoločný hashtag #UnitedAgainstHateSpeech, ktoré boli po dokončení predstavené jednotlivými tímami organizátorom, a následne miestnej komunite pomocou sociálnych sietí. Okrem tematických aktivít sme mali možnosť navštíviť centrum Strugy a aj neďaleký Ohrid. Obe mestá v sebe skrývajú isté čaro a my sme si užívali čas strávený prechádzkou, plávaním v jazere Ohrid, či návštevou historických pamiatok. Čo je však najhlavnejšie, pokračovali sme v kampaniach spomenutých vyššie, rozširujúc tak povedomie miestnych obyvateľov o daných témach.

Okrem toho sme navštívili miestu organizáciu “Poraka Nova”, ktorá pomáha zlepšovať životnú úroveň ľudí s mentálnym postihnutím a tak aj situáciu ich rodín. Ako jediná organizácia v Struge so zameraním v danej oblasti, zastáva nenahraditeľnú úlohu v boji proti diskriminácii takto znevýhodnených občanov už 15 rokov. V neposlednom rade sme sa podieľali aj na príprave interkulturálnych večerov, zviditeľňujúc účastnícke krajiny, a zároveň vyvracajúc predsudky spojené s nimi kreatívnym spôsobom.

Čas po skončení programu sme väčšinou trávili spoločne, spievaním a tancovaním, pri ohníku, ako aj objavovaním doposiaľ nepoznaných aspektov rôznych kultúr a základných fráz v jazykoch účastníkov. Teraz, aj keď sa už tento projekt pomaly, ale isto blíži ku koncu, nemôžeme povedať nič iné, iba že sa všetci nesmierne tešíme na opätovné spoločné stretnutia po celom svete, a hlavne, na ďalšie projekty Erazmus +.