Virtual Youth Work

Loading Map....

Dátum konania
06/11/2021 - 14/11/2021

Miesta konania
Larnaca, Cyprus

Typ projektu:


AKO BOLO?

Čo spája Simonetu z Bulharska, Giorgosa z Grécka a Ulu z Litvy? Všetci pracujú s mladými. Európsky Program Erasmus+ (Mobilita za účelom vzdelávania pracovníkov s mládežou) im umožnil stretnúť sa na Cypre s tridsiatimi ďalšími pracovníkmi s mládežou prichádzajúcimi z deviatich rôznych krajín počas tréningového kurzu ,,Virtual Youth Work´´. Tento tréning bol sprostredkovaný organizáciou SEAL CYPRUS v čase medzi 7. a 13. novembrom v Larnake.

Zámerom tohto tréningového kurzu bola príprava pracovníkov s mládežou na angažovanosť s mladými luďmi prostredníctvom digitálneho fungovania. Hlavným cieľom bolo umožniť mladým ľuďom byť súčasťou digitálných medii múdro, bezpečne a eticky.

Mládežníckým pracovníkom sa dostalo tréningu v témach ako Využitie informačno-komunikačných technolgii pri práci s mládežou, Držanie kroku s digitalizáciou spoločnosti, plánovanie, dizajnovanie a hodnotenie digitálnej práce mládeže.

Účastníci reprezentovali Bulharsko, Českú republiku, Cyprus, Estónsko, Nemecko, Grécko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Delegáti mali príležitosť zúčastniť sa návštevy Pierides Múzea, súčasťou ktorého bola múzejná kolekcia zostavená rodinou Pierides. Boli v nej zahrnuté niektoré predmety ktoré sú významnými reprezentantmi Cyperského kultúrneho dedičstva. Navyše, účastníci navštívili Europe Direct Information Center, ktoré sprostredkováva priamy kontakt medzi Cyperskými občanmi a Európskou úniou, a preberali európske záležitosti, ktoré sa týkajú zúčastnených krajín.

Naša Organizácia, Adel Slovakia, bola reprezentovaná v zastúpení 2 delegátov, Lukášom Jurákom a Ninou Lapčíkovou.

Tento projekt bol podporený Európským Programom Erasmus+.

Viac informácii: https://sealcyprus.org/our-projects/virtual-youth-work/

 

Viac o čom bol projekt:

The emphasis of this project is on Digital Competences and Media Literacy which are closely related, and both draw on the same core skill of Critical Thinking. Media Literacy focuses on teaching youth to be critically engaged consumers of media, while Digital Competence is more about enabling youth to participate in digital media in wise, safe and ethical ways.

Main aims:

  1. To promote the Digital Competence of the participating youth workers, youth trainers, and mentors.
  2. To use Information Society Technology (IST) and Information Communication Technologies (ICT) to develop the quality of youth work provided by the partner organisations to their target groups.

Účastníci boli z Cyprusu Cyprus, Česka Czechia, Litvy Lithuania, Grécka Greece, Rumunska Romania, Estónska Estonia, Bulharska Bulgaria, Slovinska Slovenia, Nemecka Germany a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 3 účastníkov.