Youth Diplomats

Tréning v Španielsku
Loading Map....

Dátum konania
04/05/2018 - 10/05/2018

Miesta konania
Torremolinos, Spain

Typ projektu:


feedback:

V rámci projektu Tréningový kurz „Youth Diplomats“ som sa v oblasti neformálneho vzdelávania naučil mnohým spôsobom ako pracovať v multikultúrnom prostredí. Tento kurz ma naučil prezentovať seba a svoj názor na témy tak, aby som rešpektoval aj názory iných, pričom som viac porozumel ich spôsobu uvažovania. Spolu sme v skupinách riešili rôzne situácie, kde bolo potrebné nájsť porozumenie a konsenzus pre úspešné vyriešenie týchto situácií. Skupiny sa častokrát menili, čo mi pomohlo lepšie spoznať a pochopiť každého účastníka tohto tréningu. Aktivitám v skupinách každý deň predchádzali zábavné cvičenia, ktorých cieľom bolo okrem lepšieho spoznania sa aj zaujatie našej pozornosti a rozvoj samostatného myslenia. Aktivity sa striedavo konali v tréningovej miestnosti ako aj na pláži, keďže projekt sa konal v prímorskom mestečku a počasie bolo viac než prajné. V rámci už spomínaných aktivít pozostávali niekedy úlohy aj z komunikácie medzi skupinami samotnými, kde bolo úlohou dohodnúť sa na riešení vopred určených situácií. Na konci tohto tréningu som obdržal certifikát Youthpass o neformálnom vzdelávaní a rozšíril si okruh svojich priateľov naprieč Európou.

Lukáš

Zhrnutie o čom školenie bolo:

“Youth Diplomats” was implemented by Asociación PROJUVEN. The training course took place in Torremolinos (Málaga area), Spain and it involved 20 youth leaders and youth workers from 6 different countries (Estonia, Italy, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Spain).

Violent conflicts cost lives, cause human rights abuses, displace people, disrupt livelihoods, set back economic development, exacerbate state fragility, weaken governance and undermine national and regional security. Peace building and conflict prevention are at the heart of European Union (EU) action. Having all this in mind, the desired impact is to foster youth diplomacy in Europe as tool of peacebuilding and conflict prevention. Consequently, the main aim of “Youth Diplomats” was to equip youth workers involved in international youth work to develop projects in the field of peace building through raising awareness about the necessity to follow a youth diplomacy approach.

The project used non formal learning methodology including methods such as: ice breakers, energizers, name games, reflection groups, working into intercultural subgroups, facilitated discussion, creative presentations, simulation, case study, and debates.

Účastníci boli zo Španielska Spain, Talianska Italy, Bulharska Bulgaria, Estónska Estonia, Maďarska Hungary a Slovenska Slovakia.

 

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.