Youth Policy Seminar

Loading Map....

Dátum konania
15/01/2018 - 19/01/2018

Miesta konania
Nuremberg, Germany

Typ projektu:


feedback od jednej účastníčky:

“Seminár bol skvelý, aj napriek tomu, že bol pomerne krátky, mali školitelia efektívne naplánovaný program sessions a taktiež organizácia bola výborná. Seminár bol ohľadom Youth Policy, dôležitej, často málo diskutovanej témy. Naučili sme sa ako sa presadiť, hovoriť o probléme, robili sme rôzne simulácie, zoznámili sme sa s pojmami, taktiež sme mali city game v centre, kde sme spoznali mesto aj kultúrne pamiatky, ako napríklad sídlo konania povojnového procesu v Norimbergu. Jedlo bolo veľmi chutné, ubytovanie skvelé a spoznali sme kopu zaujímavých ľudí. O projekte City Bound Europe v rámci ktorého bol seminár sa hovorí, že je návykový a my to môžeme len a len potvrdiť!  Určite by som sa rada zúčastnila aj ďalších seminárov/výmen v rámci tejto platformy.” Lucia

Zhrnutie o čom bol seminár:

Representatives of all partner organizations met and discussed the character, efficiency and conditions of youth policy and link it to the work we do in City Bound Europe Network. We also deepen the understanding of youth policies on national and European level and our role in building them.

We examined concrete case studies and built a common vision of youth policy that City Bound will implement in following year. During the seminar we introduced the latest developments of EU youth policy, exchange best practices in order to raise quality of activities and conceptual capacities of partners, make links between local, regional, national development in youth policy, learnt about recognition of competences, key competences, formulating effects of learning process.

Účastníci boli z Nemecka Germany, Grécka Greece, Poľska Poland, Rumunska Romania, Španielska Spain, Českej republiky Czechia a Slovenska Slovakia.