Youth workers across complexity

Youth workers across complexity
Loading Map....

Dátum konania
17/08/2019 - 23/08/2019

Miesta konania
Granara, Italy

Typ projektu:


Adriána a Martin sa zúčastnili Erasmus+ Tréningu pod názvom Youth Workers Across Complexity v talianskej eko dedinke Granara spolu s účastníkmi z Grécka , Turecka, Bulharska, Talianska, Rumunska a Slovenska. Tréning bol veľmi inšpiratívny a plný zaujímavých zážitkov.

Obsahom tréningu bolo mnoho vecí, medzi inými dynamika v skupine či ekológia. Čo na ňom oceňujem je fakt, že vedomosti nám neboli len odprednášané alebo jednoducho poskytnuté. Ku každej myšlienke nás tréneri priviedli skupinovými aktivitami pripomínajúcimi hru, po ktorých spravidla nasledovala diskusia o dojmoch a pocitoch z aktivity a následná sumarizacia. Týmto nám názorne ukázali, ako funguje jedna zo stratégii ktorým sme sa tiez venovali, tzv. learning by experience, alebo učenie sa zo skúsenosti.

Súčasťou programu boli aj tzv. case studies, konkretne prípady z praxe účastníkov, ktoré sme mali možnosť konzultovať. Jedným z nich bol napríklad prípad účastníka z Turecka, ktorý so svojou triedou žiakov navštívil vojnou zničené mestá a utečenecký tábor. Diskutovali sme o dôležitosti tohto “výletu” ako aj o jeho dopade na žiakov a ich budúci život.

Veľkým prínosom projektu boli práve ľudia, ktorý pochádzali väčšinou zo sektora vzdelávania.Tak sa vytvorilo príjemné prostredie, ktoré viedlo k pozornejšiemu učeniu a pochopeniu tém, ktoré sme na projekte preberali.

Neoddeliteľnou súčasťou tréningu bolo predstavenie samotnej eko dedinky Granara. Boli sme uchvátení jednoduchosťou a šikovnosťou, s akou sa obyvateľom darí žiť ekologicky a udržateľne. Počnúc prevažne vegetariánskou stravou a končiac využitím solárnej energie, tento aspekt tréningu bol nesmierne inšpiratívny a motivoval nejedného účastníka k prehodnoteniu svojho dopadu na životné prostredie.

Ako čerešnička na torte, bol výlet do krásneho, historického Milána, po skončení výletu spolu s účastníkmi.

Pre zhrnutie, ako najvýraznejšie ponaučenie bolo, že nieje správne dávať ľudom rôzne nálepky, a podľa toho ich hodnotiť a posudzovať. Je potrebné vždy vnímať širšie súvislosti, pre lepšie pochopenie seba a svojho okolia.

Martin Vasko