Mládežnícke výmeny

  • 0

Mládežnícke výmeny

Category:Možnosti pre vás

Azda každý rád cestuje, stretáva nových ľudí, kultúry, miesta, rovnako ako sa každý chce alebo potrebuje vzdelávať a zlepšovať celý život, že? Preto ponúkame unikátne spojenie cestovania a vzdelávania prostredníctvom MLÁDEŽNÍCKYCH VÝMEN! Vysielame mladých ľudí vo veku zvyčajne od 14-30 rokov na rôzne mládežnícke výmeny do rôznych krajín Európy. V rámci každej mládežníckej výmeny je vždy určená téma ktorej sa účastníci venujú, napríklad: šport, zdravý životný štýl, ochrana životného prostredia, rozvoj soft-skills, vidiecky rozvoj, podpora podnikania, dobrovoľníctvo,  aktívna participácia, ľudské práva, spoznávanie iných kultúr a mnohé iné.

Mládežnícke výmeny sú určené všetkým mladým ľuďom (nie je podmienkou byť študent) ktorí sa chcú niečo nové naučiť, niečo nové zažiť, spoznať mladých ľudí z rôznych krajín, zlepšiť sa v angličtine….Pri každom projekte existuje určitý vekový limit; väčšina projektov je pre mladých ľudí od 18 rokov, ale niektoré ponuky sú pre mladých ľudí už od 14 rokov. Pri každom projekte uverejňujeme pre koho je projekt prioritne určený a kto sa môže prihlásiť. Je potrebná aspoň základná znalosť anglického jazyka, nakoľko celý program prebieha v angličtine. Na každej výmene sú účastníci z rôznych krajín (zastúpenie krajín sa lýši v rámci každého projektu a sú vždy uvedené vo výzve na prihlásenie). Mládežnícka výmena trvá zvyčajne 7 – 10 dní.

Všetky projekty sú vedené formou neformálneho vzdelávania. To znamená že na projekte nie je učiteľ alebo profesor ktorý niečo prednáša a účastníci len pasívne počúvajú, ale je to zamerané na aktívne zapojenie účastníkov do procesu vzdelávania. Počas projektu sa účastníci bližšie venujú danej téme prostredníctvom rôznych workshopov, diskusií, exkurzií, rolových hier, skupinových zadaní pod dohľadom facilitátora, trénera alebo lídrov.

Ak chcete vedieť ešte viac čo sa robí celý týždeň počas projektu tak si prečítajte články od samotných účastníkov tu:
http://www.adelslovakia.org/clanky/pribehy-ucastnikov/

Aktuálne ponuky na prihlásenie môžete nájsť tu: http://www.adelslovakia.org/projekty/pripravujeme-pre-vas/mladeznicke-vymeny/


Komentovať