Stáž v ADEL

  • 0

Stáž v ADEL

Category:Možnosti pre vás

Máš v škole  povinnú prax či stáž? Alebo hoci ju nemáš povinnú, ale chcel by si získať nové skúsenosti? Čo tak absolvovať stáž v ADEL? Chceš pomôcť pri príprave našich projektov, získať tak potrebné pracovné skúsenosti, zlepšiť sa v angličtine, získať možnosti cestovať a vlastný sebarozvoj?

Aktivity počas stáže budú závisieť od profilu, odboru štúdia či záujmov každej osoby a budú diskutované individuálne na osobnom stretnutí alebo cez skype.  Činnosti budú napr.:

  • organizovanie podujatí, výmen, školení, workshopov,
  • projektový manažment a príprava nových projektov,
  • sociálne médiá a marketing,
  • grafika, správa webu,
  • realizácia prieskumov a výskumu,
  • príprava správ a publikácií,
  • účasť na stretnutiach, konferenciách a podujatiach na Slovensku alebo v zahraničí.

Sme však otvorení tomu rozbehnúť aj iné projekty a aktivity ktoré sme doposiaľ nerobili takže ak máte nejaký nápad a chceli by ste napríklad alebo čokoľvek iné čo by mohlo byť prínosné pre mladých ľudí a zaujímať ich to, tak by sme sa to mohli snažiť rozbehnúť spoločne niečo nové 🙂

Takže v prípade že máte záujem, zašlite nám svoje CV a krátky motivačný list (obe v slovenčine) v ktorom uveďte to, prečo by ste chceli stáž vykonávať v ADEL a zároveň čo si myslíte, aké sú Vaše silné stránky/čo viete robiť dobre, s čím by ste nám chceli/mohli/vedeli pomôcť a ak náhodou už máte nejaké nápad(y) na nejaké nové projekty a aktivity tak ich určite spomeňte taktiež. Uveďte tam aj to ak máte predošlé skúsenosti z účasti na nejakých mládežníckych výmenách, tréningoch, EDS alebo iné pracovné či dobrovoľnícke skúsenosti ktoré môžu byť užitočné + dátum, kedy chcete stáž absolvovať.

Stáž je neplatená, ALE s potenciálom budúcej platenej spolupráce / zatiaľ všetci zamestnanci ADEL boli bývali stážisti alebo dobrovoľníci.

Nie je potrebné byť z určitého mesta, takmer všetky aktivity a projekty sa dajú realizovať aj online. V prípade organizácie samotného projektu a aktivity bude potrebné byť “fyzicky” niekde na vopred dohodnutom mieste/čase, ale to si dohodneme vopred.

Životopis a krátky motivačný list zasielajte na info@adelslovakia.org


Komentovať