Tréningy

  • 0

Tréningy

Category:Možnosti pre vás

Ak máš viac než 18 rokov, určité predošlé pracovné alebo dobrovoľnícke skúsenosti a chcel by si prehĺbiť poznatky o určitej téme a svoje skúsenosti zdieľať s inými, tréningy sú v tom prípade pre teba!

Témy tréningov sú rôzne, napr.: projektový manažment, marketing, nové metódy vzdelávania, rozvoj podnikania a mnohé iné.

Ak je napr. témou vzdelávanie, tréning je určený predovšetkým pre mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou – t.j. takých ktorí pracujú či už na plný úväzok alebo ako dobrovoľníci v mládežníckych organizáciách, prípadne iným spôsobom pracujú s deťmi alebo mladými ľuďmi (ako animátori v táboroch, au-pair, učitelia či už v základných, stredných, jazykových školách, ako doktorandi a pod.). Už majú teda určité vedomosti o danej téme a chceli by si tréningom tieto vedomosti prehĺbiť prípadne svoje vedomosti a skúsenosti zdieľať s ľuďmi s podobným profilom.

Ak sú témami podnikanie či projektový manažment, tréningu sa môžu zúčastniť takí, ktorí majú záujem o rozbehnutie podnikania alebo nadobunuté vedomosti inak zúžitkujú vo svojej práci.

Nie je žiadna horná veková hranica – čo znamená, že tréningov sa môže zúčastniť aj teoreticky niekto kto má 80 🙂

Pri každej ponuke tréningu je zverejnená aj informácia pre koho je prioritne určený a kto sa môže prihlásiť. Je potrebná minimálne základná znalosť anglického jazyka, nakoľko celý program prebieha v angličtine. Na každej tréningu sú účastníci z rôznych krajín a trvá zvyčajne 7 – 10 dní.

Takéto tréningy spájajú ľudí z najrôznejších kútov sveta, s rôznymi skúsenosťami a životným príbehom so záujmom dozvedieť sa viac o vopred určenej téme čo poskytuje jedinečnú interkultúrnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorú nie je možné porovnať ani s tradičným cestovaním ani s formálnym vzdelávaním v školách či iných národných vzdelávacích inštitúciách.

Aktuálne ponuky na prihlásenie môžete nájsť tu: https://www.adelslovakia.org/projekty/aktualne-projekty/treningy


Komentovať