Využitie Umelej Inteligencie v Práci s Mládežou

  • 0

Využitie Umelej Inteligencie v Práci s Mládežou

Category:Možnosti pre vás

Na konci apríla sme sa zúčastnili tréningového kurzu v Severnom Macedónsku, zameraného na využitie umelej inteligencie v práci s mládežou. Tento intenzívny kurz bol organizovaný EKE Bitola a prebiehal v krásnom meste Bitola.

Kurz bol veľmi intenzívny a viedli ho špičkoví tréneri. Počas niekoľkých dní sme mali možnosť hlbšie pochopiť, ako umelá inteligencia funguje, čo to vlastne je a aké sú jej praktické využitia v práci s mládežou. Naša skupina bola rôznorodá, s účastníkmi s rôznymi úrovňami skúseností a odbornosti v oblasti technológií vrátane umelej inteligencie. Boli medzi nami mládežnícki pracovníci, lídri, poradcovia, pedagógovia, mentori a koordinátori, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v partnerských organizáciách.

Nielenže sme sa dozvedeli o pozitívnych stránkach umelej inteligencie a jej potenciáli zlepšiť kvalitu vzdelávania a vytvárať nové príležitosti pre mladých ľudí, ale aj o jej negatívnych stránkach. Diskutovali sme o etických otázkach a rizikách spojených s jej využívaním, čo nám pomohlo získať kritický pohľad na túto technológiu.

Okrem odborných poznatkov bol tento kurz skvelou príležitosťou na spoznanie množstva nových ľudí z rôznych krajín. Videli sme krásy Severného Macedónska a mohli sme si vymeniť poznatky a skúsenosti s ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí. Táto medzinárodná interakcia obohatila nielen našu profesijnú, ale aj osobnú sféru.

Účasť na tomto tréningu bola nesmierne prínosná. Získali sme nové zručnosti a vedomosti, zvýšila sa naša angažovanosť pri práci s mladými ľuďmi a zlepšili sme schopnosť vytvárať a realizovať programy. Taktiež sme zvýšili spoluprácu a sieťovanie medzi mládežníckymi pracovníkmi z rôznych organizácií. Do budúcna určite odporúčam každému zažiť podobný tréningový kurz a získať skúsenosti, ktoré môžu mať pozitívny dopad na prácu s mládežou.

Na záver by som chcel povedať, že tento kurz nám nielen pomohol lepšie pochopiť a využiť umelú inteligenciu, ale aj podporil inkluzívne a personalizované vzdelávanie pre rôznorodé skupiny mladých ľudí. Bol to nezabudnuteľný zážitok, ktorý nás všetkých posunul vpred v našej profesii aj osobnom raste.


Komentovať