Naša vízia

Naše hlavné ciele, ktoré presadzujeme prostredníctvom rôznych projektov sú:

 

– prispieť k osobnostnému a profesionálnemu rozvoju mladých ľudí a zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce

– organizovať rôzne mládežnícke výmeny, tréningy, workshopy, konferencie, dobrovoľnícke programy

– podporovať rozvíjanie inovatívnych podnikateľských nápadov najmä v oblasti sociálneho podnikania

– podnecovať aktívnu participáciu mladých ľudí pri vytváraní nových nápadov, iniciatív a dobrovoľníckych aktivít

– propagovať šport a zdravý životný štýl, podnecovať k ochrane životného prostredia a zodpovednému vzťahu k prírode a k zvieratám

– podporovať integráciu menšín a utečencov do spoločnosti, rovnaké príležitosti pre všetkých, ochraňovať ľudské práva a slobody, prispieť k odstraňovaniu rodových stereotypov