Naša vízia

Naše hlavné ciele sú:

– prispieť k osobnostnému a profesionálnemu rozvoju mladých ľudí a zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce

– organizovať rôzne mládežnícke výmeny, tréningy, workshopy, konferencie, dobrovoľnícke programy

– informovať o možnostiach študijných pobytov, stáží a iných zaujímavých príležitostí

– podnecovať aktívnu participáciu mladých ľudí pri vytváraní nových nápadov, iniciatív a dobrovoľníckych aktivít

– podporovať rozvíjanie inovatívnych podnikateľských nápadov najmä v oblasti sociálneho podnikania

– propagovať zdravý životný štýl, podnecovať k ochrane životného prostredia a zodpovednému vzťahu k prírode a k zvieratám

– zvyšovať právne povedomie občanov, podporovať integráciu menšín a utečencov do spoločnosti, rovnaké príležitosti pre všetkých, ochraňovať ľudské práva a slobody, prispieť k odstraňovaniu rodových stereotypov

– podporovať rozvoj regiónov a cezhraničnej spolupráce

Naše motto je:

Mládež nie je len prechodný stav na ceste k dospelosti, ale priestor pre vlastnú cestu, názory a riešenia – a presne takýto chýbajúci priestor chceme vytvoriť!