A.N.T.Y.G.O.N.E- Tolerance, Sharing & Trust

  • 0

A.N.T.Y.G.O.N.E- Tolerance, Sharing & Trust

Category:Príbehy účastníkov

A.N.T.Y.G.O.N.E bola 12-dňová mládežnícka výmena (12. – 23. marca), pod záštitou programu Erasmus+, organizovaná v Palerme, Taliansku. Tejto výmeny sa zúčastnilo 63 účastníkov z 12 európskych krajín (Taliansko, Bulharsko, Grécko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko, Maďarsko, Portugalsko, Macedónsko a samozrejme Slovensko). Projekt rozvíjal bohatý potenciál kreativity použitím tanca, pohybu, divadelných techník a ďalších neformálnych vzdelávacích metód.

Počas programu, pod profesionálnym vedením Silvie Giuffré (choreografka a tanečníčka) a Valeria Strati (umelecký režisér divadla Teatro alla Giulla v Palerme) účastníci využitím svojich novonadobudnutých hereckých a tanečných schopností pripravili a predviedli nový pohľad na antickú grécku drámu Antigona od Sofokla, a to až v 12 rôznych jazykoch (každá krajina vo svojom rodnom).* A.N.T.Y.G.O.N.E = Acquiring New Tools to Get Out of NEET and Exclusion, v doslovnom preklade: získavanie nových pomôcok pre mladých, aby sa zbavili titulu NEET. NEET je bežné označenie pre mladého človeka, ktorý neštuduje, nepracuje a netrénuje (NEET = Not in Education, Employment or Training). Neformálne vzdelávacie metódy, použité v praxi počas projektu, boli: simulácie group-buildingov, debaty a diskusie. Tieto techniky viedli k vytvoreniu „manifestu“, ktorý reprezentuje skvelé hodnoty, v ktoré účastníci veria, a zmeny, ktoré si želajú rozšíriť do okolitého sveta.

Výroky uvedené nižšie boli kolektívne odsúhlasené všetkými zúčastnenými počas ich debát. Všetci súhlasili za ne bojovať, a to informovaním nielen svojich rovesníkov, ale aj ďalších ľudí a privlastnením si pokorného správania v ich každodennom živote.

1. I refuse to live in fear – Odmietam žiť v strachu
2. I want to be treated equally – Chcem byť považovaný za rovnocenného
3. Let’s share – Zdieľajme!
4. Do good to yourself and to the others – Konaj dobro pre seba aj pre ostatných
5. Let’s trust (both others and yourself) – Poďme veriť (ostatným aj sebe)
6. I refuse to remain indifferent – Odmietam zostať ľahostajný
7. Be tolerant – Buď tolerantný
8. Don’t judge – Nesúď
9. Learn and share empathy – Nauč sa empatii a šír ju ďalej
10. Let’s ask more and listen – Pýtaj sa viac a počúvaj

Celý program projektu predstavoval tréning scénického predstavenia Sofoklesovej Antigony v 12-tich rôznych jazykoch so 60-timi účastníkmi z celej Európy. Myšlienkou bolo zdôraznenie zmyslu pre prijatie a tolerancie implementovanej v medzinárodných kultúrnych výmenách medzi mladými ľuďmi rôznych národností. Predstavenie, ktoré sme profesionálne zvládli predstavovalo konflikt medzi Antigonou a Creonom, túžbou srdca a právom štátu. Mýtus je paralelný s dnešnou dobou a môže napomôcť pri rozlišovaní súčasného problému prijímania cudzincov v rámci Európy. Právo štátu – jazykové bariéry hovoria o ilegálnom prisťahovalectve, právom srdca je naďalej vítanie cudzincov v pohostinstve. To je dôvod, prečo sa predstavenie “Antigona” rozhodlo zachovať jazykovú rozmanitosť všetkých účastníkov zúčastňujúcich sa projektu. Využitie pohybov tela, gest a výrazov boli formou komunikácie, ktorá nám umožnila prelomiť jazykovú bariéru.

Nadšenie z vycestovania, prvotná nervozita z prestupov na letiskách, záujem spoznať krajinu ale hlavne nových ľudí nás sprevádzalo už od začiatku našej cesty. Kam sme vlastne išli? Taliansky ostrov Sicília,slávny neslávnydomov sicílskej mafie – Palermo. Náš slovenský tím sa skladal z 3 dievčat- Lucka, Peťa, Dominika a 2 pobláznených chalanov – Robertito a Michal. Projekt sa konal v dňoch 12. 3- 23. 3. 2016 v „srdci ghetta“ samotného mesta Palerma. Spočiatku boli prvé dojmy z mesta zaujímavé (kde to sme?) no zvykli sme si ihneď po prvých dňoch. Náš celý pobyt sme strávili v kláštore bývalých Carmelitánov. Pred vstupom do nášho „druhého domova“ sa po uličkách rozkladali domáci predavači, zeleninári a rybári aby ukázali domácim ako sa s chuťou a temperamentom predáva na tradičnom sicílskom trhu.

Z čoho sa skladal náš program? Doobedňajšie hodiny sme trávili kreovaním „manifestu“, akýmsi vytváraním pravidiel tolerancie, viery, empatie a celkového správneho chovania človeka, podľa ktorých sa chceme v budúcnosti riadiť. Dosť zaujímavé témy!JKaždodenná raňajšia talianska„coffee break“samozrejme nechýbala. A čo sme robili poobede? Na čas sme sa stali hercami, tanečníkmi a ľudom v chóruse. Nekonečných tanečných kreácií, opakovanie krokov, nacvičovanie spevu, relaxačné cvičenia, učenie textu naspamäť. Áno, zvládli sme to!  A potom? Užííívali Palermo! Najlepšie ako sme vedeli. Mali sme dostatok času pochodiť každú jednu časť mesta, pláže, prístav, pamiatky, pobrežie, behom sme vybehli na okolité hory. Kávičkovali sme v každom jednom možnom bare, užívali moment prítomnosti. Spontánne sme chodili do miestneho baru na pivko, tancovali, robili so všetkými možnými ľuďmi selfies, kúpili fľašu vínka a večer chillovali pri mori, v našom kláštore usporadúvali každovečerné parties. Hlavne, mali sa skvele ako veľká partia. Zážitky ktoré nám ostali sú v našich spomienkach. Mládežnícka výmena nám umožnila nadviazať nové kontakty a nájsť tých správnych skutočných priateľov za veľmi krátky čas. Celé Palermo a naša nová sicílska big family ostáva v srdciach. V živote človeka sú momenty hlboké a jasné, ktoré ostávajú v našich spomienkach. Palermo je tým momentom.Za toto všetko ďakujeme ADEL!:)

a video ktoré vytvorili slovenskí účastníci na svojich potulkách môžete nájsť tu: https://www.youtube.com/watch?v=lxfL2HP0UUE

napísala: Petra Hencelová


Komentovať