Ako dopadol tréning “Communicative language teaching”?

  • 0

Ako dopadol tréning “Communicative language teaching”?

Category:Príbehy účastníkov

Začiatkom júla sa skupina Slovákov zúčastnila tréningového kurzu s názvom “Communicative Language Teaching”, ktorý sa uskutočnil v rámci strategického partnerstva Erasmus+ “Language Learning to Support Social Inclusion” v susednom Poľsku.  A ako bolo nám povedia priamo účastníci.

“Tréning v Poľsku v Bialom Dunaji bol veľmi zaujímavý vďaka ľuďom, ktorých som mohla spoznať. Dni leteli rýchlo pretože cez deň sme mali zaujímavé praktické cvičenia, za ktorými sme realizovali reflexiu a vďaka tomu sme sa toho naučili naozaj veľa. Večer bol plný poznávania kultúr ostatných krajín ako aj my sme predstavili tú našu. Veľmi rada sa opäť prihlásim na ďalší projekt. “

– Mária Kasášová 

Ďakujeme za možnosť participovať na výbornom projekte. Veľmi by som vyzdvihol program a prácu fascilitátorov. Taktiež priestor v ktorom sme boli ubytovaní a, kde sme sa stravovali bol veľmi príjemný. V neposlednom rade, bola vysielajúca organizácia Adel Slovakia veľmi nápomocná. 

– Boris

Neleníme a naplno sa vzdelávame aj počas letných prázdnin. V dňoch od 08. – 14. júla 2021 sa Mgr. Zdenka Nemcová zúčastnila vzdelávacieho projektu Erasmus + v rámci anglického jazyka zameraného na komunikatívne zručnosti a metódy. Projekt bol odborne organizovaný v mieste Murzasichle, neďaleko mesta Zakopane v Poľsku. Vzdelávanie prebiehalo denne od 09:00 do 18:30 a účastníci boli mladí ľudia a učitelia z Poľska, Slovenka, Litvy a Macedónie. Dvaja lektori z Poľska (Matek a Vera) nás celý čas sprevádzali inovatívnymi a zaujímavými aktivitami, ktoré boli praktizované účastníkmi  kurzu a následne implementované do ich vlastne pripravených hodín, ktoré boli časovo limitované a následne zhodnotené formou konštruktívnej kritiky. Kurz založený na vedomostiach a praxi bol inšpirujúci, zaujímavý a naplno využiteľný v praxi.

Ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť.

– Mgr. Zdenka Nemcová


Komentovať